licencja do holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających

Dokument kompetencyjny (licencja) wymagany od osób wykonujących czynność holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, na jachtach motorowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

WYMAGANIA

Kandydatom ubiegającym się o nadanie licencji holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, stawiane są następujące wymagania:

 • ukończenie 18. roku życia,
 • posiadanie co najmniej patentu sternika motorowodnego,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności (na tą licencję).

UPRAWNIENIA

Osoby posiadająca licencję holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego, mogą uprawiać turystykę wodną (motorowodniactwo) w zakresie:

 • holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego (z wyłączeniem holowania jachtów żaglowych i jachtów motorowych).

EGZAMIN

Osoba podchodząca do egzaminu na licencję  holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego spełnić musi następujące warunki:

 • spełnienie wymagań stawianych kandydatom na licencję holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego (patrz wyżej),
 • wniesienie opłaty egzaminacyjnej w wysokości 250,- zł (w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat opłata ta podlega obniżeniu o 50% - na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymacja szkolna, legitymacja studencka).

zobacz: wytyczne egzaminacyjne
na licencję holowania narciarza wodnego
lub innego obiektu pływającego

WYMIANA LICENCJI DO HOLOWANIA NARCIARZA WODNEGO LUB INNEGO OBIEKTU PŁYWAJĄCEGO

Kolejne nowelizacje przepisów regulujących uprawianie turystyki wodnej (motorowodniactwa) powodowały zmiany w nadawanych uprawnieniach (nowe patenty / licencje motorowodne). Wydawane dotychczas patenty / licencje zachowują swoje dotychczasowe uprawnienia. Istnieje jednak możliwość wymiany "starych" patentów / licencji na wydawane obecnie (z reguły powoduje to uzyskanie nowych, wyższych uprawnień).

Aby wymienić patent lub licencję należy wygenerować wniosek (na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego http://www.pzmwinw.pl), a następnie wydrukować go, podpisać i odesłać do biura PZMiNW (Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, ul. Wał Miedzeszyński 379, 03-980 Warszawa) z następującymi załącznikami:

 • kopia licencji do holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego,
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm (naklejone na wniosek),
 • dowód opłaty za wymianę patentu (z uwzględnieniem ewentualnej zniżki) - opłata za wymianę dotychczasowej licencji do holowania narciarza wodnego lub innego obiektu pływającego wynosi 50 zł, a w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlega obniżeniu o 50% (dołączyć kopię dokumentu uprawniającego do zniżki - np. legitymację szkolną, legitymację studencką).

UWAGA:

 • opłaty można dokonać po przez Dotpay lub na indywidualny numer konta który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku,
 • przy jednoczesnej wymianie patentu i licencji, powyższą procedurę należy wykonać osobno dla każdego z dokumentów.

oferta: HOLOWANIE NARCIARZA WODNEGO

Szkolenie teoretyczne dla kandydatów na patent mechanika motorowodnego - kurs e-learningowy Edukacja