Motorowodny
sternik morski

Kurs e-learningowy dla uczestników szkolenia na patent motorowodnego sternika morskiego, dla samodzielnie przygotowujących się do egzaminu, jak i dla osób posiadających już ten patent (powtarzających wiadomości). Kompendium tekstów, grafiki, fazogramy, animacje, pytania sprawdzające i przykładowe testy egzaminacyjne. Narzędzie pracy dla instruktorów ...

sposób korzystania z produktu:
czas dostępu do produktu:
 
 
powrót

info

Motorowodny sternik morski
EdukacjaŻeglarska.pl

cena standard: 49,- zł
(pełny e-kurs)


polecamy

Przepraszamy. Trwa modernizacja e-kursu.
Produkt będzie dostępny od 31 grudnia 2022 r.

Data wydania:
2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski
Ostatnia aktualizacja produktu: 31.03.2022 r.

 

 

 

Ceny standard innych "sposobów korzystania z produktu":
  - tylko e-egzamin: 29,- zł,
  - dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs: 34,- zł,
  - e-licencja instruktorska: 59,- zł.

Ceny "czasu dostępu do produktu":
  - 30 dni: cena standard,
  - 60 dni: cena standard + 20,- zł,
  - 90 dni: cena standard + 30,- zł.

Produkt:
  - czasowy dostęp
    do kursu e-learningowego.

Forma:
  - login i hasło dostępu do produktu
    przesyłane na wskazany e-mail.

Skład:
e-prezentacje + bazy pytań, e-sprawdziany, e-egzamin (w zależności od wybranego sposobu korzystania z produktu).

 

Przystępnie napisane szkolenie e-learningowe przybliżające wiedzę z zakresu uprawiania turystyki wodnej. Kompendium wiedzy dla uczestników kursów motorowodnych na patent motorowodnego sternika morskiego, dla osób przygotowujących się do egzaminu na ten patent, jak i dla posiadaczy patentu motorowodnego sternika morskiego, chcących uzupełnić i powtórzyć posiadane wiadomości.

 

Dobór treści kursu jest odzwierciedleniem nie tylko wytycznych egzaminacyjnych z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnich doświadczeń zespołu autorskiego tworzącego portal i platformę EdukacjaŻeglarska.pl w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

Proponowane szkolenie jest również doskonałym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców i instruktorów. Służyć ono może do systematyzowania wiadomości oraz prowadzenia zajęć na szkoleniach żeglarskich i motorowodnych. Niezbędna do tego jest e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl, zezwalająca na legalne wykorzystanie materiałów do prowadzenia wykładów i konsultacji merytorycznych ze swoimi kursantami.

Wykorzystywanie prezentowanego kursu e-learningowego przez instruktorów do prowadzenia własnych wykładów i innych działań szkoleniowych bez aktualnej e-licencji instruktorskiej (umowa) jest zabronione!

Prezentowany kurs e-learningowy dostępny jest jedynie w sieci internetowej, jako aplikacja z dedykowanym, czasowym dostępem. Zalogowanie na platformie e-learningowej możliwe jest po dokonaniu zakupu czasowego dostępu do tego e-kursu.

 

STERNIK MOTOROWODNY
ŻEGLARZ JACHTOWY
JACHTOWY STERNIK MORSKI

jak to działa?

Jak to działa?

Wstępną orientację jak funkcjonuje kurs e-learningowy MOTOROWODNY STERNIK MORSKI można uzyskać zapoznając się z jego ogólnodostępnym DEMO. Przedstawia ono kilka jego przykładowych slajdów i funkcji..

Aby zostać słuchaczem kursu e-learningowego (produktu) należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestruj się na portalu - dokonać tego możesz na każdym etapie zakupu wybranego produktu.
 2. Dokonaj wyboru konkretnego kursu e-learningowego (np. MOTOROWODNY STERNIK MORSKI) w tym celu przejdź do SKLEPU, wybierz jeden z produktów, zapoznaj się z jego opisem, wybierz opcję zakupu: pełny e-kurs, tylko e-egzamin lub e-licencja (ten jest przeznaczony dla instruktorów) oraz wybierz opcję czasu dostępu (30, 60 lub 90 dni), a następnie skorzystaj z przycisku: SKLEP - KUP PRODUKT.
 3. Dokonaj czynności rejestracyjnych i płatniczych (preferowana jest bezpieczna płatność przez PayU). Zapoznaj się z Regulaminem sklepu. W celu obniżenia ceny produktu wpisz posiadany kod rabatowy lub promocyjny. Podaj dane do wystawienia faktury, wskaż adres ewentualnej dostawy (nie dotyczy e-kursów i e-licencji instruktorskich - dane logowania dostarczamy w emailu) W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z instruktorem prowadzącym szkolenie lub pisz bezpośrednio do nas.
 4. Odbierz email aktywujący - potwierdź rejestrację, określony zostanie tu również login i hasło dostępu do konta na platformie e-learningowej (należy je chronić przed osobami postronnymi, w razie ich zapomnienia można skorzystać z funkcji przypomnienia).
 5. Zaloguj się na swoim koncie na platformie e-learningowej (pomarańczowy przycisk w menu głównym: E-KURS LOGOWANIE). Zapoznaj się z udostępnionymi materiałami. Chroń swój login i hasło. Jak je zapomnisz to nie szkodzi, wygenerujemy nowe.

Zapoznaj się z plikiem pomocy w panelu platformy, a następnie uruchom udostępnione jednostki kursu e-learningowego. W pierwszej kolejności zapoznaj się z plikiem pomocy, a następnie szczegółową analizę poszczególnych jego działów. Wsparcie i opieka merytoryczna nad każdym z e-kursów sprawowana jest przez instruktora prowadzącego (od niego masz kupon promocyjny) lub operatora platformy (skontaktuj się z nim przez panel platformy).

Przejrzenie wszystkich stron i pozytywne zaliczenie sprawdzianów z poszczególnych jednostek strefy e-kursu pozwoli na uruchomienie dostępu do strefy e-egzaminu z przykładowymi testami egzaminacyjnymi na dany patent żeglarski lub motorowodny.

więcej: platforma e-learningowa

Zaliczenie kompletu przykładowych testów egzaminacyjnych spowoduje wygenerowanie imiennego e-certyfikatu kompetencji - ukończenia szkolenia teoretycznego EdukacjaŻeglarska.pl. Można go samemu wydrukować (a po oprawieniu zawiesić na ścianie w swoim gabinecie ;-), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera. Można też odpłatnie zamówić wydruk e-certyfikatu (łącznie z dostawą: kurier UPS lub tradycyjna przesyłka pocztowa).

zobacz zakładkę: E-CERTYFIKAT

program

program

Dostęp do kursu e-learningowego MOTOROWODNY STERNIK MORSKI oferuje dwie strefy tematyczne:

 • e-kurs MOTOROWODNY STERNIK MORSKI - wymagany zakres wiedzy teoretycznej, seria powtórek i sprawdzianów (dopiero zaliczenie wszystkich z jego elementów, daje możliwość uruchomienia egzaminu),
 • e-egzamin MOTOROWODNY STERNIK MORSKI - (automatyczny dostęp do tego materiału po zaliczeniu w.w. e-kursu) zestawy pytań egzaminacyjnych, których zaliczenie generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji.

 

e-kurs MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Strefa ta oferuje dostęp do zasobów wiadomości i narzędzi sprawdzających ich przyswojenie. Można tutaj zapoznać się z materiałami przedstawiającymi i systematyzującymi wiedzę, jak i wspomagającymi proces nauczania (baza pytań kontrolnych, sprawdziany).

WIEDZA

 • Ratownictwo (m.in. zasady bezpieczeństwa, środki ratunkowe, żegluga w trudnych warunkach pogodowych, zagrożenia p.poż., podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych, postępowanie w przypadku pożaru, awarii takielunku, kolizji lub wypadku, przygotowanie do sztormu i techniki sztormowania, udzielanie pierwszej pomocy i współdziałanie ze stacjami ratownictwa i śmigłowcem ratowniczym oraz łodzią zabezpieczenia ratowniczego, alarm „człowiek za burtą” na morzu, hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii, sztrandowanie),
 • Przepisy (m.in. akty prawne i wybrane elementy kodeksu morskiego, zasady ruchu i prawo drogi na morzu, oznakowanie statków morskich, postępowanie w razie awarii, obowiązki i odpowiedzialność prowadzącego jacht, zwyczaje i etykieta żeglarska, elementy ochrony środowiska),
 • Budowa łodzi motorowej (m.in. rodzaje i typy łodzi, kadłub  morskiej łodzi motorowej, osprzęt i wyposażenie łodzi, eksploatacja i budowa instalacji i urządzeń, ocena ich stanu technicznego, osprzęt kotwiczny i wyposażenie cumownicze, konserwacja i drobne naprawy łodzi),
 • Eksploatacja silników (m.in. rodzaje silników spalinowych, budowa układy i silnika, układ przeniesienia napędu i pędnik, silnik przyczepny, obsługa i konserwacja silnika spalinowego), znajomość sposobu usuwania najczęstszych usterek silnika, zasady prawidłowego rozruchu i zatrzymania silnika, zabiegi regulacyjne, kontrola pracy silnika i jej ocena, zasady prawidłowej eksploatacji akumulatorów, zasady bhp),
 • Nawigacja (m.in. jachtowe urządzenia nawigacyjne, podstawy nawigacji terestrycznej, nawigacja zliczeniowa, zagadnienia żeglugi na wodach pływowych, planowanie rejsu z uwzględnieniem ograniczeń, dystansu, czasu trwania rejsu, zagrożeń, przygotowania jachtu i załogi),
 • Locja (m.in. oznakowanie nawigacyjne, morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystanie, mapy nawigacyjne, spisy świateł, znaki i skróty stosowane na mapach, podstawowa znajomość układu tablic pływów i prądów pływowych, przygotowanie nawigacyjne wejścia  do portu),
 • Sygnalizacja i łączność (sygnały wzywania pomocy na morzu, sygnały dźwiękowe, wybrane procedury GMDSS, wykorzystanie środków pirotechnicznych, elementy obsługi radiotelefonu VHF, sygnały ostrzegawcze),
 • Meteorologia (m.in. elementy pogodowe, siła i kierunek wiatru, zjawiska pogodowe, chmury, układy baryczne, podstawowe przyrządy meteorologiczne i ich wykorzystanie, informacja meteorologiczna, radiowe komunikaty meteorologiczne dla żeglugi, system transmisji ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych).

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Zasady manewrowania morską łodzią motorową (usystematyzowanie wiadomości z manewrów poznanych w porcie i na akwenie, m.in. zawężanie cyrkulacji, alarm: człowiek za burtą, podejście do boi, stawanie na kotwicy, podejście do pomostu - animacje, fazogramy, rysunki, opisy).

BAZA PYTAŃ

Zgrupowane w blokach tematycznych przykładowe testowe pytania sprawdzające. Pozwalają one sumiennie powtórzyć wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych lub podczas lektury tego e-kursu. Swoją konstrukcją i zakresem tematycznym odpowiadają pytaniom zamieszczanym w zestawach egzaminacyjnych.

Ciekawe ilustracje, bieżąca ocena poprawności udzielanych odpowiedzi oraz możliwość wielokrotnego podchodzenia do pakietów pytań z poszczególnych działów (przedmiotów), umożliwiają solidne przygotowanie się do sprawdzianu przedmiotowego (np. z przepisów, z eksploatacji silników, z nawigacji, z locji). Mogą one być zaliczeniem odbywanego kursu żeglarskiego, jak i sposobem przygotowywania się do egzaminu końcowego.

SPRAWDZIANY PRZEDMIOTOWE

Zblokowane zestawy pytań testowych z zakresu poszczególnych przedmiotów (m.in. przepisów, eksploatacji silników, nawigacji, locji) umożliwiające określenie stopnia i poziomu opanowania wiedzy teoretycznej. Wyniki przedstawiane są na specjalnym zestawieniu (poprawność poszczególnych odpowiedzi, poziom procentowy zaliczenia), możliwe jest wydrukowanie tego zestawienia lub przesłanie ich do instruktora prowadzącego kurs.

e-egzamin MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Strefa ta oferuje dostęp do aplikacji sprawdzających, symulujących rzeczywisty egzamin teoretyczny dla kandydatów na ten patent motorowodny. Oferowane są dwa zestawy egzaminacyjne.

Każdy z zestawów egzaminacyjnych określają następujące zasady:

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.

Zaliczenie wszystkich udostępnionych zestawów egzaminacyjnych generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji (zaświadczenie stopnia opanowania wymaganego zakresu wiedzy teoretycznej).

 

Podstawą do stworzenia programu są wytyczne egzaminacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnie doświadczenia zespołu autorskiego tworzącego Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl, w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

e-certyfikat

e-certyfikat

Pamiątką ukończenia kursu e-learningowego jest unikalny e-certyfikat stwierdzający nabycie kompetencji z zakresu wiedzy teoretycznej będącej tematyką e-kursu. Ma on formę ozdobnego dyplomu określającego rodzaj ukończonego szkolenia, imię i nazwisko abiturienta, ramowy program szkolenia, imię i nazwisko instruktora prowadzącego oraz potwierdzenie nadania certyfikatu przez Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl.

Dokument ten udostępniony zostanie na indywidualnym panelu komunikacyjnym platformy e-learningowej osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym przykładowe, próbne egzaminy przypisane do kursu. Można go wydrukować (a po oprawieniu zawiesić w swoim gabinecie), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera, ewentualnie odpłatnie zamówić u Operatora wydruk z tradycyjną przesyłką pocztową.

UWAGA
Omawiany tutaj e-certyfikat nie może być traktowany jako zaliczenie egzaminu teoretycznego na patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji. Jako taki jest świadectwem odbycia kursu e-learningowego i spełnienia wymaganych kryteriów.

Wskazane jest przedstawienie tego e-certyfikatu instruktorowi prowadzącemu szkolenie lub/i przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej na dany patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji.

cennik

cennik

*/- czasowy dostęp do pełnego e-kursu: e-prezentacje i bazy pytań (z poszczególnych przedmiotów), losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin, po zaliczeniu e-certyfikat (→ zobacz regulamin EdukacjaŻeglarska.pl),
**/- czasowy dostęp do e-egzaminu: losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin (w ramach tego dostępu można go rozszerzyć do pełnego e-kursu → opcja: dopłata),    
***/- rozszerzenie czasowego dostępu do e-egzaminu na pełny e-kurs (do czasu dostępu do e-egzaminu zostaje doliczony wybrany okres),
****/- czas korzystania z e-licencji instruktorskiej określony jest do końca bieżącego roku kalendarzowego i uzależniony od spełnienia wymagań stawianych licencjobiorcy (→ regulamin e-licencji instruktorskiej).

Metody płatności

Przewidziane są dwa podstawowe metody płatności:

 • płatność elektroniczna (bezpieczna i szybka, wymaga od Klienta założenia bezpłatnego konta w PayU) - preferowana dla produktów: e-kurs i e-licencja instruktorska (umożliwia natychmiastowe udostępnienie produktu multimedialnego przez Internet),
 • przelew bankowy / przekaz pocztowy - tradycyjny sposób płatności, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora.

Wybór metody "przelew bankowy / przekaz pocztowy" zdecydowanie odwleka termin udostępnienia kursu e-learningowego lub otrzymania zamówionego produktu do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora. Sugerowane jest opłacenie zamówienia z zastosowaniem płatności elektronicznej np. PayU.

Sposoby dostawy

Dla produktów typu kurs e-learningowy przewidziany jest jeden sposób dostawy:

 • Internet (dotyczy produktów: pełny e-kurs, tylko e-egzamin, dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs, przedłużenie czasu dostępu do produktu i e-licencja instruktorska oraz multi PAKIET i zestaw egzaminacyjny w pdf) - dostawa bezpłatna.

Dla pozostałych produktów przewidziane są dostawy kurierskie lub pocztowe:

 • kurier UPS (przesyłka typu kurier) - do dwóch dni roboczych - opłata: 14,00 zł,
 • poczta priorytetowa (przesyłka typu priorytet) - do trzech dni roboczych - opłata: 9,00 zł,
 • poczta tradycyjna (przesyłka typu ekonomiczna) - do pięciu dni roboczych - opłata: 7,00 zł.
Uwaga: dla zamówień łączonych (np. e-kurs + książka) należy wybrać dostawę kurierską lub pocztową. W przypadku wyboru dostawy przez Internet dla produktu innego niż produkt multimedialny (dostarczanego elektronicznie), wysyłka będzie wstrzymana do chwili opłacenia dostawy kurierskiej lub pocztowej.
Uwaga: dla zamówień na kwotę powyżej 100,- zł dostawa gratis. Dotyczy to zamówień łączonych obejmujących minimum dwie pozycje: np. e-kurs + książka, gadżet + książka, dwie książki lub więcej).

Preferowanym sposobem nabycia dostępu do kursu e-learningowego jest:

płatność elektroniczna: PayU + dostawa: INTERNET

Inne konfiguracje metod płatności i sposobów dostawy mogą znacznie wydłużyć lub wręcz uniemożliwić udostępnienie kursu e-learningowego.

 


Wszystkie przedstawione ceny są cenami brutto (z VAT, PLN). Ceny ulgowe (PROMOCYJNA, RABATOWA, SPECJALNA) za produkty multimedialne oferowane są przez kupony rabatowe lub promocyjne (posiadające unikalne kody), kolportowane przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej lub organizatorów imprez. Ceny ulgowe nie sumują się i nie podlegają kolejnym obniżkom.

Za opłacone zamówienie wystawiana jest faktura imienna lub na firmę (zgodnie z deklaracją kupującego, wg obowiązujących przepisów), która dostarczana klientowi jest w e-mailu.

opinie

opinie

Zachęcamy do zamieszczania tutaj swoich opinii, uwag, komentarzy i propozycji związanych z kursem e-learningowym MOTOROWODNY STERNIK MORSKI.

Przyjętą zasadą jest podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem oraz przekazywanie Operatorowi jej treści przez skrzynkę email w zakładce Kontakt (menu górne).

Prosimy o przestrzeganie zasad netykiety i zastrzegamy sobie prawo do selekcji i skracania nadsyłanych wypowiedzi.

... kursanci

dodaj opinię ...

24.01.2014 / Robert Fijkowski - Gdańsk

Pomysł na kurs internetowy jest doskonały! Mam nadzieję, że wersję demo zastąpi pełna wersja kursu. Liczę na to, że cena się nie zmieni. Jest akurat. "Nie opłaca się kraść" ;-) Bardzo sobie chwalę przygotowanie wiadomości z locji. Pytania są trochę za trudne i przekombinowane, no ale ma to być trening przed prawdziwym egzaminem ...


21.02.2014 / Kolega Heńka - Okalanów

Mam pytanie, czy aby robić morsa trzeba mieć sternika motorowodnego? Bo jeżeli nie to gdzie są wiadomości w demo "morsa motorowodnego" które powinien znać zwykły sternik. Czy należy wykupić dwa kursy: na morsa i na sternika, aby mieć wszystko? Jeżeli tak, to może jakaś sprzedaż pakietowa ...


4.03.2014 / Gabriela Nowak

Uważam, że cena za e-kurs jest zdecydowanie za niska! Jeżeli uda się zamieścić w nim wszystko to co jest w opisie to chylę czoła. Nigdzie nie mogłam znaleźć tylu usystematyzowanych pytań i zadań testowych. To naprawdę pomaga w nauce. Czekam na finał ...

... instruktorzy

dodaj opinię ...

8.12.2013 / Bogdan - Gdańsk

Nie podoba mi się udostępnianie pytań z egzaminu przez internet. Ludzie zamiast przychodzić do mnie na kurs będą uczyć się ich na pamięć w domu. W okręgu rozmawialiśmy o tym i nie będziemy kursów z platformy polecać ...


11.03.2014 / Czesław Gala - Kamień Pomorski

Kiedy będą pełne wersje kursów motorowodnych. Oczekujemy na nie z niecierpliwością. Teraz już nikt chyba sobie nie wyobraża szkolenia bez dostępu do Internetu. Mam już kilku kursantów na kwiecień. Pilnie potrzebuję gtej licencji i kuponów. Proszę o kontakt ...

e-licencja

E-licencja instruktorska

Jest rodzajem czasowego, odpłatnego zezwolenia na korzystanie z konkretnego kursu e-learningowego (np. MOTOROWODNY STERNIK MORSKI) na zasadach określonych w Regulaminie e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.

Co umożliwia e-licencja instruktorska?

 • dostęp do konkretnego kursu e-learningowego (e-kursu i e-egzaminu) na zasadach ogólnych: umożliwia to przeglądanie treści, korzystanie z bazy pytań, zaliczanie sprawdzianów i egzaminów,
 • nadzorowanie dedykowanego licencjobiorcy unikalnego e-kursu i e-egzaminu, z możliwością automatycznego przypisywania do niego własnych kursantów,
 • komunikowanie się z kursantami przypisanymi do kursu e-learningowego (forum, czat, mailing; wgląd w postępy w nauce, w tym konsultacje zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów, możliwość wystawienia kursantowi e-certyfikatu),
 • prowadzenie szkolenia, w tym zajęć teoretycznych w postaci konsultacji, wykładów, ćwiczeń.

Warunki nadania e-licencji instruktorskiej:

 • dokonanie zakupu kursu e-learningowego (np. MOTOROWODNY STERNIK MORSKI) w wersji e-licencji instruktorskiej (lista rozwijalna umieszczona obok przycisku zakupu),
 • wypełnienie i własnoręczne podpisanie dostarczonej przez Operatora EdukacjaŻeglarska.pl umowy e-licencji instruktorskiej (m.in. zadeklarowanie odpowiednich kompetencji), odesłanie jej oryginału w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu jej wygenerowania,

zobacz: e-licencja instruktorska

 

E-licencja przydzielona może być osobie pełnoletniej, deklarującej odpowiednie kompetencje (np. żeglarskie, motorowodne, instruktorskie) i chęć korzystania z udostępnionych produktów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po spełnieniu wszystkich warunków rejestracyjnych posiadacz e-licencji otrzyma pakiet unikalnych kuponów rabatowych z kodami obniżającymi cenę czasowego dostępu do kursów e-learningowych (tj. e-kursu, e-egzamin) i przypisanie stosujących je użytkowników (kursantów) do grupy szkoleniowej licencjobiorcy.

UWAGA: należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl i w razie pytań lub wątpliwości skontaktować się z Operatorem.

zobacz: Regulamin e-licencji instruktorskiej korzystania
z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl

Klienci tego produktu zamawiali również: Zobacz podobne pozycje:
120 120 30 120     
Manewry portowe
Reeds. Vademecum skipera
Sternik motorowodny
 
e-kurs STERNIK MOTOROWODNY
Silniki zaburtowe
Motorowodne ABC
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: