Żeglarz
jachtowy

Kurs e-learningowy dla uczestników szkolenia na patent żeglarza jachtowego, dla samodzielnie przygotowujących się do egzaminu, jak i dla osób posiadających już ten patent (powtarzających wiadomości). Kompendium tekstów, grafiki, fazogramy, animacje, pytania sprawdzające i przykładowe testy egzaminacyjne. Narzędzie pracy dla instruktorów ...

sposób korzystania z produktu:
czas dostępu do produktu:
powrót

info

Żeglarz jachtowy
EdukacjaŻeglarska.pl

cena standard: 39,- zł
(pełny e-kurs)


polecamy

 

Data wydania:
2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski
Ostatnia aktualizacja produktu: 31.03.2022 r.
 

Ceny standard innych "sposobów korzystania z produktu":
  - tylko e-sprawdziany i e-egzamin: 25,- zł,
  - dopłata do e-sprawdzianów i e-egzaminu na pełny e-kurs: 29,- zł,
  - e-licencja instruktorska: 49,- zł. (niedostępna do odwołania, proszę o kontakt)

Ceny "czasu dostępu do produktu":
  - 30 dni: cena standard,
  - 60 dni: cena standard + 10,- zł,
  - 90 dni: cena standard + 20,- zł.

Produkt:
  - czasowy dostęp
    do kursu e-learningowego.

Forma:
  - login i hasło dostępu do produktu
    przesyłane na wskazany e-mail.

Skład:
e-prezentacje + bazy pytań, e-sprawdziany, e-egzamin (w zależności od wybranego sposobu korzystania z produktu).

 

Przystępnie napisane szkolenie e-learningowe przybliżające wiedzę z zakresu uprawiania turystyki wodnej. Kompendium wiedzy dla uczestników kursów żeglarskich na patent żeglarza jachtowego, dla osób przygotowujących się do egzaminu na ten patent, jak i dla posiadaczy patentu żeglarza jachtowego, chcących uzupełnić i powtórzyć posiadane wiadomości.

 

Dobór treści kursu jest odzwierciedleniem nie tylko wytycznych egzaminacyjnych z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnich doświadczeń zespołu autorskiego tworzącego portal i platformę EdukacjaŻeglarska.pl w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

 

 

Przedłużenie czasu dostępu do produktu - przedłuża dostęp do wybranego kursu e-learningowego

Żeglarz jachtowy - multi PAKIET - pakiet dostępów indywidualnych dla kilku osób (zakup hurtowy)

Żeglarz jachtowy - ZESTAW EGZAMINACYJNY pdf - plik pdf do wydruku

Proponowane szkolenie jest również doskonałym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców i instruktorów. Służyć ono może do systematyzowania wiadomości oraz prowadzenia zajęć na szkoleniach żeglarskich. Niezbędna do tego jest e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl, zezwalająca na legalne wykorzystanie materiałów do prowadzenia wykładów i konsultacji merytorycznych ze swoimi kursantami.

Wykorzystywanie prezentowanego kursu e-learningowego przez instruktorów do prowadzenia własnych wykładów i innych działań szkoleniowych bez aktualnej e-licencji instruktorskiej (umowa) jest zabronione!

Prezentowany kurs e-learningowy dostępny jest jedynie w sieci internetowej, jako aplikacja z dedykowanym, czasowym dostępem. Zalogowanie na platformie e-learningowej możliwe jest po dokonaniu zakupu czasowego dostępu do tego e-kursu.

 

JACHTOWY STERNIK MORSKI
STERNIK MOTOROWODNY
MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

 

jak to działa?

Jak to działa?

Wstępną orientację jak funkcjonuje kurs e-learningowy ŻEGLARZ JACHTOWY można uzyskać zapoznając się z jego ogólnodostępnym DEMO. Przedstawia ono kilka jego przykładowych slajdów i funkcji.

Aby zostać słuchaczem kursu e-learningowego (produktu) należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestruj się na portalu - dokonać tego możesz na każdym etapie zakupu wybranego produktu.
 2. Dokonaj wyboru konkretnego kursu e-learningowego (np. ŻEGLARZ JACHTOWY) w tym celu przejdź do SKLEPU, wybierz jeden z produktów, zapoznaj się z jego opisem, wybierz opcję zakupu: pełny e-kurs, tylko e-egzamin lub e-licencja (ten jest przeznaczony dla instruktorów) oraz wybierz opcję czasu dostępu (30, 60 lub 90 dni), a następnie skorzystaj z przycisku: SKLEP - KUP PRODUKT.
 3. Dokonaj czynności rejestracyjnych i płatniczych (preferowana jest bezpieczna płatność przez PayU). Zapoznaj się z Regulaminem sklepu. W celu obniżenia ceny produktu wpisz posiadany kod rabatowy lub promocyjny. Podaj dane do wystawienia faktury, wskaż adres ewentualnej dostawy (nie dotyczy e-kursów i e-licencji instruktorskich - dane logowania dostarczamy w emailu) W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z instruktorem prowadzącym szkolenie lub pisz bezpośrednio do nas.
 4. Odbierz email aktywujący - potwierdź rejestrację, określony zostanie tu również login i hasło dostępu do konta na platformie e-learningowej (należy je chronić przed osobami postronnymi, w razie ich zapomnienia można skorzystać z funkcji przypomnienia).
 5. Zaloguj się na swoim koncie na platformie e-learningowej (pomarańczowy przycisk w menu głównym: E-KURS LOGOWANIE). Zapoznaj się z udostępnionymi materiałami. Chroń swój login i hasło. Jak je zapomnisz to nie szkodzi, wygenerujemy nowe.

Po zalogowaniu na platformie e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl zapoznaj się z plikiem pomocy w panelu osobistym, a następnie uruchom udostępnione materiały (lekcje). W pierwszej kolejności zapoznaj się tu z plikiem pomocy, a następnie przeanalizuj poszczególne lekcje. Wsparcie i opieka merytoryczna nad każdym z e-kursów sprawowana jest przez instruktora prowadzącego (od niego masz kupon promocyjny) lub operatora platformy (skontaktuj się z nim przez panel platformy).

Przejrzenie wszystkich stron i pozytywne zaliczenie e-sprawdzianów z poszczególnych lekcji e-kursu pozwoli na uruchomienie dostępu do e-egzaminu z losującego testy egzaminacyjne na dany patent żeglarski lub motorowodny.

więcej: platforma e-learningowa

Zaliczenie wygenerowanego losowo e-egzaminu umożliwi wygenerowanie imiennego e-certyfikatu kompetencji - ukończenia szkolenia teoretycznego EdukacjaŻeglarska.pl. Można go samemu wydrukować (a po oprawieniu zawiesić na ścianie w swoim gabinecie ;-), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera. Można też odpłatnie zamówić wydruk e-certyfikatu (łącznie z dostawą: kurier UPS lub tradycyjna przesyłka pocztowa).

zobacz zakładkę: E-CERTYFIKAT

program

program

Dostęp do kursu e-learningowego ŻEGLARZ JACHTOWY oferuje dwie strefy tematyczne:

 • e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY - wymagany zakres wiedzy teoretycznej, seria powtórek i sprawdzianów (dopiero zaliczenie wszystkich z jego elementów, daje możliwość uruchomienia egzaminu),
 • e-egzamin ŻEGLARZ JACHTOWY - (automatyczny dostęp do tego materiału po zaliczeniu w.w. e-kursu) zestawy pytań egzaminacyjnych, których zaliczenie umożliwia ubieganie się o  indywidualny e-certyfikat kompetencji.

 

e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY

Strefa ta oferuje dostęp do zasobów wiadomości i narzędzi sprawdzających ich przyswojenie. Można tutaj zapoznać się z materiałami przedstawiającymi i systematyzującymi wiedzę, jak i wspomagającymi proces nauczania (baza pytań kontrolnych, sprawdziany).

WIEDZA

 • Ratownictwo (m.in. zasady bezpieczeństwa, środki ratunkowe, żegluga w trudnych warunkach pogodowych, zagrożenia p.poż.),
 • Przepisy (m.in. akty prawne, prawo drogi, sygnały wzywania pomocy, oznakowanie statków, sygnały dźwiękowe, postępowanie w razie awarii, morska strefa brzegowa),
 • Budowa jachtu (m.in. rodzaje i typy jachtów, otaklowanie, wyposażenie pokładowe, instalacje jachtowe, napęd pomocniczy),
 • Teoria żeglowania (m.in. kursy względem wiatru, siły działające na żagle i współpraca żagli, siły działające na kadłub, działanie steru, stateczność),
 • Locja (m.in. oznakowanie szlaku żeglownego, znaki żeglugowe, budowle i urządzenia hydrotechniczne, przeszkody żeglugowe),
 • Meteorologia (m.in. elementy pogodowe, siła i kierunek wiatru, zjawiska pogodowe, atlas chmur, układy baryczne, informacja meteorologiczna).

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Zasady manewrowania jachtem żaglowym (usystematyzowanie wiadomości z manewrów poznanych na akwenie, m.in. postawienie jachtu w dryf, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, alarm: człowiek za burtą, podejście do boi, stawanie na kotwicy, podejście do pomostu - animacje, fazogramy, rysunki, opisy).

BAZA PYTAŃ

Zgrupowane w blokach tematycznych przykładowe testowe pytania sprawdzające. Pozwalają one sumiennie powtórzyć wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych lub podczas lektury tego e-kursu. Swoją konstrukcją i zakresem tematycznym odpowiadają pytaniom zamieszczanym w zestawach egzaminacyjnych.

Ciekawe ilustracje, bieżąca ocena poprawności udzielanych odpowiedzi oraz możliwość wielokrotnego podchodzenia do pakietów pytań z poszczególnych działów (przedmiotów), umożliwiają solidne przygotowanie się do sprawdzianu przedmiotowego (np. z przepisów, z teorii żeglowania, z ratownictwa). Mogą one być zaliczeniem odbywanego kursu żeglarskiego, jak i sposobem przygotowywania się do egzaminu końcowego.

SPRAWDZIANY PRZEDMIOTOWE

Zblokowane zestawy pytań testowych z zakresu poszczególnych przedmiotów (m.in. przepisy, teoria żeglowania, ratownictwo) umożliwiające określenie stopnia i poziomu opanowania wiedzy teoretycznej. Wyniki przedstawiane są na specjalnym zestawieniu (poprawność poszczególnych odpowiedzi, poziom procentowy zaliczenia), możliwe jest wydrukowanie tego zestawienia lub przesłanie ich do instruktora prowadzącego kurs.

e-egzamin ŻEGLARZ JACHTOWY

Strefa ta oferuje dostęp do aplikacji sprawdzających, symulujących rzeczywisty egzamin teoretyczny dla kandydatów na ten patent żeglarski.

Każdy z zestawów egzaminacyjnych określają następujące zasady:

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.

Zaliczenie zestawu egzaminacyjnego umożliwia ubieganie się o indywidualny e-certyfikat kompetencji (zaświadczenie stopnia opanowania wymaganego zakresu wiedzy teoretycznej).

 

Podstawą do stworzenia programu są wytyczne egzaminacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnie doświadczenia zespołu autorskiego tworzącego Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl, w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

e-certyfikat

e-certyfikat

Pamiątką ukończenia kursu e-learningowego jest unikalny e-certyfikat stwierdzający nabycie kompetencji z zakresu wiedzy teoretycznej będącej tematyką e-kursu. Ma on formę ozdobnego dyplomu określającego rodzaj ukończonego szkolenia, imię i nazwisko abiturienta, ramowy program szkolenia, imię i nazwisko instruktora prowadzącego oraz potwierdzenie nadania certyfikatu przez Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl.

Dokument ten udostępniony zostanie na indywidualnym panelu komunikacyjnym platformy e-learningowej osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym przykładowe, próbne egzaminy przypisane do kursu. Można go wydrukować (a po oprawieniu zawiesić w swoim gabinecie), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera, ewentualnie odpłatnie zamówić u Operatora wydruk z tradycyjną przesyłką pocztową.

UWAGA
Omawiany tutaj e-certyfikat nie może być traktowany jako zaliczenie egzaminu teoretycznego na patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji. Jako taki jest świadectwem odbycia kursu e-learningowego i spełnienia wymaganych kryteriów.
 
Wskazane jest przedstawienie tego e-certyfikatu instruktorowi prowadzącemu szkolenie lub/i przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej na dany patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji.

cennik

cennik

*/- czasowy dostęp do pełnego e-kursu: e-prezentacje i bazy pytań (z poszczególnych przedmiotów), losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin, po zaliczeniu e-certyfikat (→ zobacz regulamin EdukacjaŻeglarska.pl),
**/- czasowy dostęp do e-egzaminu: losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin (w ramach tego dostępu można go rozszerzyć do pełnego e-kursu → opcja: dopłata),    
***/- rozszerzenie czasowego dostępu do e-egzaminu na pełny e-kurs (do czasu dostępu do e-egzaminu zostaje doliczony wybrany okres),
****/- czas korzystania z e-licencji instruktorskiej określony jest do końca bieżącego roku kalendarzowego i uzależniony od spełnienia wymagań stawianych licencjobiorcy (→ regulamin e-licencji instruktorskiej).

 

Metody płatności

Przewidziane są dwa podstawowe metody płatności:

 • płatność elektroniczna (bezpieczna i szybka, wymaga od Klienta założenia bezpłatnego konta w PayU) - preferowana dla produktów: e-kurs i e-licencja instruktorska (umożliwia natychmiastowe udostępnienie produktu multimedialnego przez Internet),
 • przelew bankowy / przekaz pocztowy - tradycyjny sposób płatności, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora.

Wybór metody "przelew bankowy / przekaz pocztowy" zdecydowanie odwleka termin udostępnienia kursu e-learningowego lub otrzymania zamówionego produktu do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora. Sugerowane jest opłacenie zamówienia z zastosowaniem płatności elektronicznej np. PayU.

Sposoby dostawy

Dla produktów typu kurs e-learningowy przewidziany jest jeden sposób dostawy:

 • Internet (dotyczy produktów: pełny e-kurs, tylko e-egzamin, dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs, przedłużenie czasu dostępu do produktu i e-licencja instruktorska oraz multi PAKIET i zestaw egzaminacyjny w pdf) - dostawa bezpłatna.

Dla pozostałych produktów przewidziane są dostawy kurierskie lub pocztowe:

 • kurier UPS (przesyłka typu kurier) - do dwóch dni roboczych - opłata: 14,00 zł,
 • poczta priorytetowa (przesyłka typu priorytet) - do trzech dni roboczych - opłata: 9,00 zł,
 • poczta tradycyjna (przesyłka typu ekonomiczna) - do pięciu dni roboczych - opłata: 7,00 zł.
Uwaga: dla zamówień łączonych (np. e-kurs + książka) należy wybrać dostawę kurierską lub pocztową. W przypadku wyboru dostawy przez Internet dla produktu innego niż produkt multimedialny (dostarczanego elektronicznie), wysyłka będzie wstrzymana do chwili opłacenia dostawy kurierskiej lub pocztowej.
Uwaga: dla zamówień na kwotę powyżej 100,- zł dostawa gratis. Dotyczy to zamówień łączonych obejmujących minimum dwie pozycje: np. e-kurs + książka, gadżet + książka, dwie książki lub więcej).

Preferowanym sposobem nabycia dostępu do kursu e-learningowego jest:

płatność elektroniczna: PayU + dostawa: INTERNET

Inne konfiguracje metod płatności i sposobów dostawy mogą znacznie wydłużyć lub wręcz uniemożliwić udostępnienie kursu e-learningowego.

 


Wszystkie przedstawione ceny są cenami brutto (z VAT, PLN). Ceny ulgowe (PROMOCYJNA, RABATOWA, SPECJALNA) za produkty multimedialne oferowane są przez kupony rabatowe lub promocyjne (posiadające unikalne kody), kolportowane przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej lub organizatorów imprez. Ceny ulgowe nie sumują się i nie podlegają kolejnym obniżkom.

Za opłacone zamówienie wystawiana jest faktura imienna lub na firmę (zgodnie z deklaracją kupującego, wg obowiązujących przepisów), która dostarczana klientowi jest w e-mailu.

opinie

opinie

Zachęcamy do zamieszczania tutaj swoich opinii, uwag, komentarzy i propozycji związanych z kursem e-learningowym ŻEGLARZ JACHTOWY.

Przyjętą zasadą jest podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem oraz przekazywanie Operatorowi jej treści przez skrzynkę email w zakładce Kontakt (menu górne).

Prosimy o przestrzeganie zasad netykiety i zastrzegamy sobie prawo do selekcji i skracania nadsyłanych wypowiedzi.

... kursanci

dodaj opinię ...

29.11.2013 / Andrzej Nowakowski - Sosnowiec

Kurs doskonale przygotowuje do egzaminu. Długo szukałem w dostępnych mi książkach informacji przydatnych do egzaminu. Zajmuje to mnóstwo czasu. Baza pytań w demo jest trochę za obszerna, ale próbny egzamin to prawdziwa bomba! Mam nadzieję, że zdam też ten prawdziwy egzamin na żeglarza w przyszłym roku. 


16.12.2013 / Paulina R. - Grójec

... Zauważyłam, że pytania w bazie odbiegają trochę o tych które miałam latem na kursie. Jak mam to rozumieć? Instruktorzy nie mogą uzgodnić jakiejś wspólnej wersji?... "Wykłady" z teorii są mocno rozbudowane, należy je uprościć - nie wszystko przyda się na Mazurach ...


14.01.2014 / Robert Nawrot - Robson - Sosnowiec

Zapisałem się w lipcu na kurs na żeglarza, wydałem sporo kasy, a i tak siedzialem w pokoju i uczyłem sie z tabletu. Kolega miał taki shakowany program. Nawet animacje i testy. A u nas zajęcia prowadził jakiś g..., który czytał nam z książki ...


7.02.2014 / Asia Jarużyńska - Jarocin

Dlaczego nie działa system zapisywania wyników testów w wersji demo? Już drugi raz podchodzę do egzaminu i odpowiadam na te same pytania! Instrukcja jest OK, tylko efektów mojej pracy nie widać.

... instruktorzy

dodaj opinię ...

30.11.2013 / Dominik Nowosad - Piła

Doskonały pomysł z tym kursem przez internet! Szkoda, że w czasie sezonu nie mogłem z niego skorzystać. Sporo czasu spędziłem przy tablicy rysując stateczki i wektory sił na żaglu. Moi kursanci i tak przygotowywali się z pokserowanych testów. Mam nadzieję , że w przyszłym sezonie platforma wystartuje na całego. Życzę powodzenia i czekam z niecierpliwością  ....


2.12.2013 / Michał Gliński - Mazury

Wersja testowa serwisu bardzo mi się podoba. Kursów e-learningowych naoglądałem się na uczelni, ale te zaprezentowane tutaj są zupełnie inne. Przypominają raczej książkę. Nie wiem, czy o to chodzi. Kto to wszystko będzie czytał. Proponuję więcej animacji, krótkich filmów i dużo, dużo pytań. To właśnie rozwiązywanie testów jest tu najistotniejsze. Kursanci muszą umieć zdawać egzaminy testowe ...


13.01.2014 / Janusz Hrubieszowski - Siedlce

Jestem miło zaskoczony. Od wielu lat szkolę jako kadra na obozach żeglarskich. Wspaniały pomysł z tymi kursami na komputer. Chętnie kupiłbym już dostęp do pełnej wersji. Demo jest trochę skąpe w treści. Kiedy będzie można zapoznać się z pełną wersją i kupić tą e-licencję dla instruktorów? Proszę o informację ...


24.01.2014 / Agnieszka Ślesińska - Toruń

A jednak to prawda! Kolega opowiadał mi o kursach żeglarskich, które będzie można odbywać przez internet. W tym roku pierwszy raz szkoliłam. Wspaniała przygoda. Miała świetną wachtę. Starsi instruktorzy wspomagali mnie jak mogli. Niestety wykładów jeszcze nie mogłam prowadzić. Jednak z takimi materiałami jak tutaj myślę, że dałabym sobie radę ...

e-licencja

E-licencja instruktorska

Jest rodzajem czasowego, odpłatnego zezwolenia na korzystanie z konkretnego kursu e-learningowego (np. ŻEGLARZ JACHTOWY) na zasadach określonych w Regulaminie e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.

Co umożliwia e-licencja instruktorska?

 • dostęp do konkretnego kursu e-learningowego (e-kursu i e-egzaminu) na zasadach ogólnych: umożliwia to przeglądanie treści, korzystanie z bazy pytań, zaliczanie sprawdzianów i egzaminów,
 • nadzorowanie dedykowanego licencjobiorcy unikalnego e-kursu i e-egzaminu, z możliwością automatycznego przypisywania do niego własnych kursantów,
 • komunikowanie się z kursantami przypisanymi do kursu e-learningowego (forum, czat, mailing; wgląd w postępy w nauce, w tym konsultacje zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów, możliwość wystawienia kursantowi e-certyfikatu),
 • prowadzenie szkolenia, w tym zajęć teoretycznych w postaci konsultacji, wykładów, ćwiczeń.

Warunki nadania e-licencji instruktorskiej:

 • dokonanie zakupu kursu e-learningowego (np. ŻEGLARZ JACHTOWY) w wersji e-licencji instruktorskiej (lista rozwijalna umieszczona obok przycisku zakupu),
 • wypełnienie i własnoręczne podpisanie dostarczonej przez Operatora EdukacjaŻeglarska.pl umowy e-licencji instruktorskiej (m.in. zadeklarowanie odpowiednich kompetencji), odesłanie jej oryginału w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu jej wygenerowania,

dodatkowe info: e-licencja instruktorska

 

E-licencja przydzielona może być osobie pełnoletniej, deklarującej odpowiednie kompetencje (np. żeglarskie, motorowodne, instruktorskie) i chęć korzystania z udostępnionych produktów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po spełnieniu wszystkich warunków rejestracyjnych posiadacz e-licencji otrzyma pakiet unikalnych kuponów rabatowych z kodami obniżającymi cenę czasowego dostępu do kursów e-learningowych (tj. e-kursu, e-egzamin) i przypisanie stosujących je użytkowników (kursantów) do grupy szkoleniowej licencjobiorcy.

UWAGA: należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl i w razie pytań lub wątpliwości skontaktować się z Operatorem.

zobacz: Regulamin e-licencji instruktorskiej korzystania
z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl

Klienci tego produktu zamawiali również: Zobacz podobne pozycje:
120 120 120 30 120 120 120  
Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski
Reeds. Vademecum skipera
Manewry portowe
 
e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY - multi PAKIET
Żeglarz jachtowy - ZESTAW EGZAMINACYJNY pdf
e-kurs STERNIK MOTOROWODNY
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: