Rada programowa

Na treść prezentowanych na łamach EdukacjaŻeglarska.pl informacji i materiałów szkoleniowych, wpływ może mieć każdy, kto czuje się kompetentnym i posiada niezbędne doświadczenia z uprawiania żeglarstwa, motorowodniactwa, czy prowadzenia szkoleń w tym zakresie .

Zapraszamy do współpracy instruktorów, wykładowców i egzaminatorów. Uwagi i propozycje zgłaszane przez Ciebie mogą mieć wpływ na kształt wiedzy prezentowanej na portalu i jakość kursów e-learningowych na platformie EdukacjaŻeglarska.pl.
Aby połączyć nasze wysiłki zmierzające do przedstawienia jak najbardziej efektywnej, poprawnej i rzetelnej oferty edukacyjnej z zakresu uprawiania turystyki wodnej, powołana została Rada Programowa EdukacjaŻeglarska.pl.

Cele i zadania

  • zainicjowanie współpracy środowiska instruktorów, wykładowców i egzaminatorów w dziedzinie uprawiania turystyki wodnej,
  • popularyzacja żeglarstwa i motorowodniactwa,
  • monitoring, analiza i współpraca przy wprowadzaniu zmian w obowiązujących aktach prawnych,
  • rozwój i popularyzacja efektywnych metod nauczania,
  • edukacja żeglarska wśród dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja zagadnień związanych z ekologią i bezpieczeństwem przebywania nad wodą,
  • szczegółowa analiza treści programów kursów e-learningowych EdukacjaŻeglarska.pl i konstruktywne wnioskowanie zmian i modyfikacji tych szkoleń,
  • popularyzacja serwisu EdukacjaŻeglarska.pl i działań tutaj podejmowanych.

Jak wstąpić do Rady Programowej?

Przynależność do RP jest dobrowolna i wynika z chęci aktywnego współdziałania z jej członkami. Zapraszani do takiej współpracy są aktywni i doświadczeni instruktorzy, wykładowcy i egzaminatorzy. Deklaracją chęci wstąpienia do RP jest zgłoszenie takiej w dowolny sposób, np. przez e-mail lub nawet telefonicznie. Wskazane jest posiadanie aktualnej umowy na e-licencję instruktorską EdukacjaŻeglarska.pl (pozwalającą na korzystanie z kursów e-learningowych EdukacjaŻeglarska.pl w charakterze instruktora prowadzącego).

W miarę rozwoju działalności Rady Programowej powstanie jej regulamin i deklaracja członkostwa. Nie są i nie będą przewidziane żadne składki lub inne opłaty związane z działalnością Rady Programowej. Praca w jej strukturach jest całkowicie "non profit". Niebawem opublikowana zostanie lista członków Rady Programowej.

 

 

Jak działamy?

Członkostwo w RP upoważnia do wyrażania swoich uwag i komentarzy do szeroko rozumianych działań EdukacjaŻeglarska.pl, w tym do zgłaszania propozycji zmian w treści poszczególnych kursów e-learningowych udostępnianych na jej platformie. W miarę możliwości będą one wdrażane przy kolejnych nowelizacjach produktów EdukacjaŻeglarska.pl.

Struktura RP jest pozioma, tzn. każdy z jej członków ma takie samo prawo do wypowiedzi i działań. Treść tych wypowiedzi i propozycji publikowane będą w serwisie EdukacjaŻeglarska.pl w dziale Rada Programowa (Opinie i wnioski członków Rady Programowej). Można mieć w ten sposób realny wpływ na kształt i program wspomnianych szkoleń.

Osobą koordynującą działania RP jest przedstawiciel Operatora EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: