Zapewnienie uczestnikom bezpiecznego i efektywnego szkolenia, czy mile wspominanego wypoczynku jest celem każdego Organizatora kursu, rejsu, czy imprezy integracyjnej. Dużo wysiłku poświęcić trzeba na  przygotowanie takiej akcji. O ile z reguły nie mamy problemów z zastosowaniem sprzętu żeglarskiego, czy motorowodnego przy planowaniu i organizowaniu zajęć praktycznych, to wcześniejsze przygotowanie zajęć teoretycznych w postaci prezentacji i zestawów sprawdzających postępy naszych kursantów, jest już nie małym problemem.

Rozwiązaniem jest tu oferta serwisu EdukacjaŻeglarska.pl, umożliwiająca korzystanie z kursów e-learningowych przez kursantów (przyswajanie wiedzy, stosowanie systemu powtórek, możliwość udziału w przykładowym egzaminie).

Na potrzeby proponowanej współpracy, pod pojęciem Organizatora rozumie się instytucję, organizację, stowarzyszenie, klub, firmę lub osobę fizyczną zajmująca się profesjonalnym przygotowywaniem i prowadzeniem imprez i akcji o charakterze szkoleniowym lub rekreacyjnym.

Modele współpracy

Możliwe jest zapewnienie uczestnikom akcji - indywidualnego, czasowego dostępu do wybranego (zaproponowanego) kursu e-learningowego. Osiągnąć to można na dwa sposoby.

Kupon promocyjny

Opcja realizowana jest przez zamówienie u Operatora EdukacjaŻeglarska.pl (e-mail), zestawu kuponów promocyjnych obniżających cenę indywidualnych zakupów czasowego dostępu do wybranego kursu e-learningowego.

Kupon specjalny

Opcja realizowana przez zakup w SKLEPIE pakietu indywidualnych danych dostępowych w postaci produktu: Żeglarz jachtowy - multi PAKIET (kupony specjalne). Podczas zakupu wskazane jest określenie w polu komentarza, imion i nazwisk uczestników - jeżeli nie jest to możliwe, to loginy nadane będą automatycznie, np. Kursant001, Kursant002, itd.).

W każdym ze sposobów Organizator otrzymuje dane dostępowe (loginy i hasła przedstawione na kuponach lub bezpośrednio w e-mailu) i indywidualnie przekazuje je użytkownikom. Unikamy w ten sposób indywidualnych zakupów i ... zdecydowanie obniżamy cenę jednostkową tego dostępu. Po zalogowaniu się kursanta na określonym kursie e-learningowym, jego postępy monitorowane są przez instruktora prowadzącego (wyznaczonego przez Operatora EdukacjaŻeglarska.pl).

Korzyści dla organizatora

Zapewnienie uczestnikom przeprowadzanych przez Organizatora akcji, czasowego dostępu do wybranego (zaproponowanego) kursu e-learningowego, w efektywny sposób zwiększa atrakcyjność oferty, jak i podnosi poziom szkolenia.  Stosując jeden z modeli współpracy, oszczędzamy czas i środki. Uczestnicy organizowanego szkolenia mają rzetelnie przygotowane pomoce i materiały, są pod nadzorem doświadczonego instruktora-wykładowcy i korzystają z nowoczesnej metody nauczania. 

Istnieje możliwość zamówienia u Operatora EdukacjaŻeglarska.pl dedykowanego kursu e-learningowego na potrzeby Organizatora. Możliwe jest też zamieszczanie na platformie EdukacjaŻeglarska.pl powierzonych materiałów, np. kursów specjalistycznych. Szczegóły takiej współpracy ustalane będą indywidualnie.

Zapraszamy do konsultacji i szeroko pojętej współpracy.

Zespół EdukacjaŻeglarska.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: