Podmioty egzaminacyjne

Home

Prowadzenie jachtów żaglowych, czy motorowych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego żeglowania. Niektóre wielkości jachtów wymagają odpowiednich uprawnień potwierdzonych nadaniem odpowiedniego dokumentu kwalifikacyjnego (patentu żeglarskiego lub patentu motorowodnego). Aby je otrzymać należy spełnić cały szereg wymagań. Podstawowe patenty do uprawiania turystyki wodnej wymagane na wodach śródlądowych i na wodach morskich wymagają zdania odpowiedniego egzaminu.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów na dokumenty kwalifikacyjne do uprawiania turystyki wodnej określa szereg aktów prawnych (zobacz). Podmioty zamierzające organizować i przeprowadzać takie egzaminy muszą spełniać ściśle określone warunki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki na bieżąco uzupełnia listę podmiotów uzyskujących zezwolenie na organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na państwowe patenty i licencje do uprawiania turystyki wodnej.

 -----------------------------------------------------------------------------------------

 

Lista podmiotów egzaminacyjnych:

oraz

 ---------------------------------------

Podmiotami, które uzyskały takie zezwolenie na mocy Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857); zmieniającej Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.) są:

  • POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI (zobacz) - współpraca z terenowymi przedstawicielstwami (Okręgowe Związki Żeglarskie), zwanymi podmiotami współdziałającymi,
  • POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWODNY i NARCIARSTWA WODNEGO (zobacz).

Pozostałe podmioty zwane podmiotami upoważnionymi (zobacz) spełniać muszą ponadto wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460) (zobacz) oraz w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu (Dz.U. z 2013 r., poz. 602) (zobacz)

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizowaną na bieżąco listą podmiotów egzaminacyjnych. Serwis EdukacjaŻeglarska.pl dokłada wszelkich starań, aby lista ta była aktualna i rzetelna. W tym celu prosimy osoby zainteresowane o wszelkie uwagi związane z jej treścią, w tym uaktualnienia zakresu udzielanych zezwoleń i pojawianie się na rynku nowych podmiotów egzaminacyjnych.

UWAGA: Serwis EdukacjaŻeglarska.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść prezentowanych tutaj treści, w tym powszechnie dostępnych danych adresowych podmiotów egzaminacyjnych, zakresu ich działalności, poziomu i rzetelności świadczonych przez te podmioty usług.

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: