Żeglarz jachtowy
- multi PAKIET

Umożliwia zakup pakietu indywidualnych danych logowania do kursu e-learningowego dla kilku uczestników szkolenia na patent żeglarza jachtowego, dla samodzielnie przygotowujących się do egzaminu, jak i dla osób posiadających już ten patent (powtarzających wiadomości). Kompendium tekstów, grafiki, fazogramy, animacje i przykładowe testy ...

sposób korzystania z produktu:
czas dostępu do produktu:
powrót

info

Żeglarz jachtowy - multi PAKIET
EdukacjaŻeglarska.pl

cena standard: 29,- zł/os.

(cena za jeden login i hasło czasowego dostępu
do pełnego e-kursu; produkt "multi PAKIET" obejmuje minimum 5 takich danych dostępu)


polecamy

Data wydania: 2016-2020
Ostatnia aktualizacja produktu: 14.01.2020 r.

 

Ceny standard innych "sposobów korzystania z produktu":
  - tylko e-egzamin: 15,- zł/os.,
  - dopłata do e-egzaminu na e-kurs: 19,- zł/os..

Ceny "czasu dostępu do produktu":
  - 30 dni: cena standard,
  - 60 dni: cena standard + 10,- zł/os.,
  - 90 dni: cena standard + 20,- zł/os.

Produkt:
  - czasowy dostęp
    do kursu e-learningowego.

Forma:
  - loginy i hasła dostępu do produktu
    przesyłane na wskazany e-mail
    (dla minimum 5 osób).

Skład:
e-prezentacje + bazy pytań, e-sprawdziany, e-egzamin (w zależności od wybranego sposobu korzystania z produktu).

 

Dogodna forma zakupu danych czasowego dostępu do kursu e-learningowego ŻEGLARZ JACHTOWY dla grupy osób. Pozwala nie tylko obniżyć cenę jednostkową zakupu tych dostępów, ale również ominąć konieczność indywidualnego dokonywania płatności. Praktyczna forma zakupu dla organizatorów i szkoleniowców - możliwość wręczenia kursantowi danych czasowego dostępu do wybranego kursu e-learningowego.

Dobór treści kursu jest odzwierciedleniem nie tylko wytycznych egzaminacyjnych z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnich doświadczeń zespołu autorskiego tworzącego portal i platformę EdukacjaŻeglarska.pl w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

 

 

 

  ŻEGLARZ JACHTOWY - dostęp do kursu elearningowego dla jednej osoby

Przedłużenie czasu dostępu do produktu - przedłuża dostęp do wybranego kursu e-learningowego

Żeglarz jachtowy - ZESTAW EGZAMINACYJNY pdf - plik pdf do wydruku

ŻEGLARZ JACHTOWY - kurs e-learningowy

Przystępnie napisane szkolenie e-learningowe przybliżające wiedzę z zakresu uprawiania turystyki wodnej. Kompendium wiedzy dla uczestników kursów żeglarskich na patent żeglarza jachtowego, dla osób przygotowujących się do egzaminu na ten patent, jak i dla posiadaczy patentu żeglarza jachtowego, chcących uzupełnić i powtórzyć posiadane wiadomości.

Proponowany kurs e-learningowy jest również doskonałym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców i instruktorów. Służyć on może do systematyzowania wiadomości oraz prowadzenia zajęć na szkoleniach żeglarskich i motorowodnych. Niezbędna do tego jest e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl, zezwalająca na legalne wykorzystanie materiałów do prowadzenia wykładów i konsultacji merytorycznych ze swoimi kursantami.

Prezentowany kurs e-learningowy dostępny jest jedynie w sieci internetowej, jako aplikacja z dedykowanym dostępem. Zalogowanie na platformie e-learningowej możliwe jest po dokonaniu zakupu czasowego dostępu do e-kursu.

 

JACHTOWY STERNIK MORSKI
STERNIK MOTOROWODNY
MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

jak to działa?

Jak to działa?

Wstępną orientację jak funkcjonuje kurs e-learningowy ŻEGLARZ JACHTOWY można uzyskać zapoznając się z jego ogólnodostępnym DEMO. Przedstawia ono kilka jego przykładowych slajdów i funkcji.

Aby nabyć pakiet danych czasowego dostępu do wybranego kursu e-learningowego, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestruj się na portalu (np. w białym box logowania do portalu) - dokonać tego możesz na każdym etapie zakupu pakietu danych czasowego dostępu.
 2. Dokonaj wyboru konkretnego kursu e-learningowego (np. ŻEGLARZ JACHTOWY) w tym celu przejdź do SKLEPU, wybierz właściwy produkt, zapoznaj się z jego opisem, wybierz opcję czasu dostępu (30 lub 60 dni), określ ilość kupowanych danych dostępu (minimum 5), w miarę możliwości określ w polu komentarza imiona i nazwiska oraz proponowane loginy przewidywanych użytkowników (przy braku tych danych loginy będą brzmieć: kursant001, kursant002 itd.), a następnie skorzystaj z przycisku SKLEP - KUP PRODUKT.
 3. Dokonaj czynności rejestracyjnych i płatniczych (preferowana jest bezpieczna płatność przez PayU) - zapoznaj się z Regulaminem sklepu, w celu obniżenia ceny e-kursu wpisz posiadany kod rabatowy lub promocyjny, podaj dane do wystawienia faktury, podaj poprawny adres e-mail na jaki przesłane mają być dane czasowych dostępów do wybranego kursu e-lerningowego - w razie problemów skontaktuj się z Operatorem EdukacjaŻeglarska.pl.
 4. Odbierz email z danymi czasowego dostępu do zamówionego kursu e-learningowego.
 5. Przekaż dane czasowego dostępu do kursu e-learnigowego wybranym osobom (użytkownikom). 
 6. Aby osoba taka mogła korzystać z czasowego dostępu do e-kursu, musi zalogować się na platformie e-learningowej (portal EdukacjaŻeglarska.pl -> menu główne: pomarańczowy przycisk E-KURSY LOGOWANIE -> logowanie na platformie EdukacjaŻeglarska.pl). Wskazane jest uzupełnienie przez tą osobę danych użytkownika (imię i nazwisko, e-mail). Należy chronić login i hasło, w przypadku zapomnienia go - wygenerujemy nowe.

Po zalogowaniu się na platformie, każdy użytkownik powinien zapoznać się z plikiem pomocy, a następnie uruchomić udostępnione jednostki kursu e-learningowego (wskazana jest szczegółowa analiz poszczególnych jego działów). Wsparcie i opieka merytoryczna nad każdym z e-kursów sprawowana jest przez instruktora prowadzącego lub operatora platformy (można skontaktować się z nimi przez panel platformy).

Przejrzenie wszystkich stron i pozytywne zaliczenie sprawdzianów z poszczególnych elementów e-kursu, pozwoli na uruchomienie dostępu do strefy e-egzaminu z przykładowymi testami egzaminacyjnymi na dany patent żeglarski lub motorowodny.

więcej: platforma e-learningowa

Zaliczenie kompletu przykładowych testów egzaminacyjnych spowoduje wygenerowanie imiennego e-certyfikatu kompetencji - ukończenia szkolenia teoretycznego EdukacjaŻeglarska.pl. Można go samemu wydrukować (a po oprawieniu zawiesić na ścianie w swoim gabinecie ;-), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera, tabletu lu smartfona. Można też odpłatnie zamówić wydruk e-certyfikatu (łącznie z dostawą: kurier UPS lub tradycyjna przesyłka pocztowa).

zobacz zakładkę: E-CERTYFIKAT

program

program

Dostęp do kursu e-learningowego ŻEGLARZ JACHTOWY oferuje dwie strefy tematyczne:

 • e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY - wymagany zakres wiedzy teoretycznej, seria powtórek i sprawdzianów (dopiero zaliczenie wszystkich z jego elementów, daje możliwość uruchomienia egzaminu),
 • e-egzamin ŻEGLARZ JACHTOWY - (automatyczny dostęp do tego materiału po zaliczeniu w.w. e-kursu) zestawy pytań egzaminacyjnych, których zaliczenie generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji.

 

e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY

Strefa ta oferuje dostęp do zasobów wiadomości i narzędzi sprawdzających ich przyswojenie. Można tutaj zapoznać się z materiałami przedstawiającymi i systematyzującymi wiedzę, jak i wspomagającymi proces nauczania (baza pytań kontrolnych, sprawdziany).

WIEDZA

 • Ratownictwo (m.in. zasady bezpieczeństwa, środki ratunkowe, żegluga w trudnych warunkach pogodowych, zagrożenia p.poż.),
 • Przepisy (m.in. akty prawne, prawo drogi, sygnały wzywania pomocy, oznakowanie statków, sygnały dźwiękowe, postępowanie w razie awarii, morska strefa brzegowa),
 • Budowa jachtu (m.in. rodzaje i typy jachtów, otaklowanie, wyposażenie pokładowe, instalacje jachtowe, napęd pomocniczy),
 • Teoria żeglowania (m.in. kursy względem wiatru, siły działające na żagle i współpraca żagli, siły działające na kadłub, działanie steru, stateczność),
 • Locja (m.in. oznakowanie szlaku żeglownego, znaki żeglugowe, budowle i urządzenia hydrotechniczne, przeszkody żeglugowe),
 • Meteorologia (m.in. elementy pogodowe, siła i kierunek wiatru, zjawiska pogodowe, atlas chmur, układy baryczne, informacja meteorologiczna).

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Zasady manewrowania jachtem żaglowym (usystematyzowanie wiadomości z manewrów poznanych na akwenie, m.in. postawienie jachtu w dryf, zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, alarm: człowiek za burtą, podejście do boi, stawanie na kotwicy, podejście do pomostu - animacje, fazogramy, rysunki, opisy).

BAZA PYTAŃ

Zgrupowane w blokach tematycznych przykładowe testowe pytania sprawdzające. Pozwalają one sumiennie powtórzyć wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych lub podczas lektury tego e-kursu. Swoją konstrukcją i zakresem tematycznym odpowiadają pytaniom zamieszczanym w zestawach egzaminacyjnych.

Ciekawe ilustracje, bieżąca ocena poprawności udzielanych odpowiedzi oraz możliwość wielokrotnego podchodzenia do pakietów pytań z poszczególnych działów (przedmiotów), umożliwiają solidne przygotowanie się do sprawdzianu przedmiotowego (np. z przepisów, z teorii żeglowania, z ratownictwa). Mogą one być zaliczeniem odbywanego kursu żeglarskiego, jak i sposobem przygotowywania się do egzaminu końcowego.

SPRAWDZIANY PRZEDMIOTOWE

Zblokowane zestawy pytań testowych z zakresu poszczególnych przedmiotów (m.in. przepisy, teoria żeglowania, ratownictwo) umożliwiające określenie stopnia i poziomu opanowania wiedzy teoretycznej. Wyniki przedstawiane są na specjalnym zestawieniu (poprawność poszczególnych odpowiedzi, poziom procentowy zaliczenia), możliwe jest wydrukowanie tego zestawienia lub przesłanie ich do instruktora prowadzącego kurs.

e-egzamin ŻEGLARZ JACHTOWY

Strefa ta oferuje dostęp do aplikacji sprawdzających, symulujących rzeczywisty egzamin teoretyczny dla kandydatów na ten patent żeglarski. Oferowane są dwa zestawy egzaminacyjne.

Każdy z zestawów egzaminacyjnych określają następujące zasady:

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.

Zaliczenie wszystkich udostępnionych zestawów egzaminacyjnych generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji (zaświadczenie stopnia opanowania wymaganego zakresu wiedzy teoretycznej).

 

Podstawą do stworzenia programu są wytyczne egzaminacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnie doświadczenia zespołu autorskiego tworzącego Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl, w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

e-certyfikat

e-certyfikat

Pamiątką ukończenia kursu e-learningowego jest unikalny e-certyfikat stwierdzający nabycie kompetencji z zakresu wiedzy teoretycznej będącej tematyką e-kursu. Ma on formę ozdobnego dyplomu określającego rodzaj ukończonego szkolenia, imię i nazwisko abiturienta, ramowy program szkolenia, imię i nazwisko instruktora prowadzącego oraz potwierdzenie nadania certyfikatu przez Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl.

Dokument ten udostępniony zostanie na indywidualnym panelu komunikacyjnym platformy e-learningowej osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym przykładowe, próbne egzaminy przypisane do kursu. Można go wydrukować (a po oprawieniu zawiesić w swoim gabinecie), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera, ewentualnie odpłatnie zamówić u Operatora wydruk z tradycyjną przesyłką pocztową.

UWAGA
Omawiany tutaj e-certyfikat nie może być traktowany jako zaliczenie egzaminu teoretycznego na patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji. Jako taki jest świadectwem odbycia kursu e-learningowego i spełnienia określonych kryteriów.
 
Wskazane jest przedstawienie tego e-certyfikatu instruktorowi prowadzącemu szkolenie lub/i przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej na dany patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji.

płatność i dostawa

Metody płatności

Przewidziane są dwa podstawowe metody płatności:

 • płatność elektroniczna (bezpieczna i szybka, wymaga od Klienta założenia bezpłatnego konta w PayU) - preferowana dla produktów: e-kurs i e-licencja instruktorska (umożliwia natychmiastowe udostępnienie produktu multimedialnego przez Internet),
 • przelew bankowy / przekaz pocztowy - tradycyjny sposób płatności, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora.

Sposoby dostawy

Dla produktów typu kurs e-learningowy przewidziany jest jeden sposób dostawy:

 • Internet (dotyczy produktów: pełny e-kurs, tylko e-egzamin, dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs, przedłużenie czasu dostępu do produktu i e-licencja instruktorska oraz multi PAKIET i zestaw egzaminacyjny w pdf) - dostawa bezpłatna.

Dla pozostałych produktów przewidziane są dostawy kurierskie lub pocztowe:

 • kurier UPS (przesyłka typu kurier) - do dwóch dni roboczych - opłata: 14,00 zł,
 • poczta priorytetowa (przesyłka typu priorytet) - do trzech dni roboczych - opłata: 9,00 zł,
 • poczta tradycyjna (przesyłka typu ekonomiczna) - do pięciu dni roboczych - opłata: 7,00 zł.
Uwaga: dla zamówień łączonych (np. e-kurs + książka) należy wybrać dostawę kurierską lub pocztową. W przypadku wyboru dostawy przez Internet dla produktu innego niż produkt multimedialny (dostarczanego elektronicznie), wysyłka będzie wstrzymana do chwili opłacenia dostawy kurierskiej lub pocztowej.
Uwaga: dla zamówień na kwotę powyżej 100,- zł dostawa gratis. Dotyczy to zamówień łączonych obejmujących minimum dwie pozycje: np. e-kurs + książka, gadżet + książka, dwie książki lub więcej).
 

Preferowanym sposobem nabycia dostępu do kursu e-learningowego jest:

płatność elektroniczna: PayU + dostawa: INTERNET

Inne konfiguracje metod płatności i sposobów dostawy mogą znacznie wydłużyć lub wręcz uniemożliwić udostępnienie e-kursu lub e-licencji instruktorskiej.

Wybór metody "przelew bankowy / przekaz pocztowy" zdecydowanie odwleka termin udostępnienia kursu e-learningowego lub otrzymania zamówionego produktu do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora. Sugerowane jest opłacenie zamówienia z zastosowaniem płatności elektronicznej np. PayU.

Wszystkie przedstawione ceny są cenami brutto (z VAT, PLN). Ceny ulgowe (PROMOCJA, RABAT, SPECJALNA) za produkty multimedialne oferowane są przez kupony rabatowe lub promocyjne (posiadające unikalne kody), kolportowane przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej lub organizatorów imprez. Ceny ulgowe nie sumują się i nie podlegają kolejnym obniżkom.

Za opłacone zamówienie wystawiana jest faktura imienna lub na firmę (zgodnie z deklaracją kupującego, wg obowiązujących przepisów), która dostarczana klientowi jest w e-mailu.


opinie

opinie

Zachęcamy do zamieszczania tutaj swoich opinii, uwag, komentarzy i propozycji związanych z kursem e-learningowym ŻEGLARZ JACHTOWY.

Przyjętą zasadą jest podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem oraz przekazywanie Operatorowi jej treści przez skrzynkę email w zakładce Kontakt (menu górne).

Prosimy o przestrzeganie zasad netykiety i zastrzegamy sobie prawo do selekcji i skracania nadsyłanych wypowiedzi.

... kursanci

dodaj opinię ...

30.11.2013 / Asia Kowalczyk - Będzin

Fajny pomysł z tymi kursami. Szkoda, że nasza instruktorka o tym nie wiedziała. Oglądanie puszczanych na jej małym notebooku animacji i pytań testowych było trochę naiwne. Niewiele było widać, a każdy chętnie popracowałby sam. No i ta cena - żal będzie nie skorzystać w przyszłości . 


15.03.2014 / Krzysiek

Obejrzałem demo kursu i jestem zachwycony. Byłem na obozie harcerskim ... , no i nie było dobrze. Poziom szkolenia był raczej mizerny, nie mieliśmy nawet książki. Gdyby każdy dostał taki kurs to egzamin nie byłby takim koszmarem. W sierpniu jedziemy z ekipą na Mazury i sami kupimy sobie taki pakiet (potrzebujemy jedynie cztery kody, a nie pięć!). Tym razem czegoś się nauczymy ...

... instruktorzy

dodaj opinię ...

2.12.2013 / Michał Gliński - Mazury

Jak już pisałem prezentowane wersje kursów komputerowych bardzo mi się podobają. Możliwość zakupu dostępów w hurcie i do natychmiastowego użytku to prawdziwa bomba. Chętnie skorzystam, bo moje małolaty na kursie mogą nie mieć możliwości zakupu przez neta ...


19.01.2014 / Tomek

Mam wątpliwości co do czasu używalności tych loginów (tańsza wersja mówi o jednym miesiącu). Domyślam się, że leci on od zalogowania kursanta na platformie, a nie od daty zakupu pakietu. Jeżeli tak, to skorzystam na pewno ...

 

Klienci tego produktu zamawiali również: Zobacz podobne pozycje:
120 30 120 120  
Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski
Pierwsza pomoc na morzu
Manewry portowe
 
e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY
Żeglarz jachtowy - ZESTAW EGZAMINACYJNY pdf
e-kurs JACHTOWY STERNIK MORSKI
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: