Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
portalu, sklepu, forum i platformy e-learningowej
EdukacjaŻeglarska.pl

wersja 1a, z dn. 6.03.2014 r.

Prezentowana Polityka prywatności ukazuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów portalu, sklepu, forum i platformy EdukacjaŻeglarska.pl przez firmę Studio KARTA M.Zawiszewski, E.Zawiszewska z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Twardzickiego 33 C, NIP 554-10-06-016, REGON 091138756, e-mail biuro@edukacjazeglarska.pl, nr fax. (52) 3444-777, zwaną dalej Operatorem. Osobą kierującą zespołem roboczym EdukacjaŻeglarska.pl i odpowiedzialną za komunikację i funkcjonowanie całego serwisu jest Mariusz Zawiszewski.

1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych Klientów, podczas korzystania z domeny www.edukacjazeglarska.pl i dokonywania zakupów w ramach sklepu.

2. Operator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookie podczas samego korzystania z domeny.

3. Operator zbiera za pośrednictwem domeny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na domenie, następujące dane osobowe:

1. imię i nazwisko,
2. adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania),
3. adres poczty elektronicznej,
4. numer telefonu,
5. NIP - jeżeli Klientem jest firma.

4. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach świadczonych przez Operatora usług związanych z działalnością EdukacjaŻeglarska.pl.

5. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorów systemów płatności, firmy obsługujące reklamacje, naprawy gwarancyjne itp. W takich sytuacjach ilość przekazywanych danych ograniczana jest do wymaganego minimum.

6. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli obligują do tego aktualne przepisy prawa.

7. W ramach serwisu EdukacjaŻeglarska.pl mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od domeny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Operatora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.


Newsletter

1. Aby otrzymywać newsletter EdukacjaŻeglarska.pl należy podać przynajmniej swój adres e-mail. Wszystkie zebrane przez nas dane są przechowywane na chronionym serwerze.

2. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, wystarczy kliknąć na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu lub napisać na adres: newsletter@edukacjazeglarska.pl. email z tytułem "NIE".

3. Podjęte przez nas działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa danych mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności prosimy o zachowanie poufności loginu i hasła do domeny i nie udostępniać ich osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z domeny

 
Pliki Cookie

1. Nasz serwis EdukacjaŻeglarska.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z naszych usług internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia Klienta.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które Operator wykorzystuje do identyfikacji użytkowników odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania” dodawanego tu produktu. Pliki cookies są zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookies nie zawierają informacji dotyczących danej osoby.

3. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Zapisane i tymczasowe pliki cookies można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ich ustawień bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookies niektóre elementy na stronie www.edukacjazeglarska.pl mogą być niedostępne, a pewne jej podstrony mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

4. Operator nie łączy danych osobowych (imię, nazwisko, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookies. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy zaakceptować pliki cookies (tymczasowo lub trwałe).

 

Aktywacja / dezaktywacja plików Cookie

Internet Explorer:

 

"Narzędzia" → "Opcje internetowe" → "Prywatność" → "Ustawienia/Zaawansowane ..." → "Pliki cookie/Zaakceptuj".

Opera:

"Narzędzia" → "Preferencje…" → "Zaawansowane" → "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka".

Mozilla Firefox:

 

"Narzędzia" → "Opcje…" → "Prywatność" → "Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka".

Google Chrome:

 

"Ustawienia Google Chrome" (Symbol z kluczykiem) → "Opcje" → "Dla zaawansowanych" → "Prywatność" → "Ustawienia treści" → "Pliki cookie" → "Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)".

Apple Safari:

 

"Preferencje" → "Ochrona" → "Akceptuj pliki cookie: zawsze".

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: