Sternik
Motorowodny

Kurs e-learningowy dla uczestników szkolenia na patent sternika motorowodnego, dla samodzielnie przygotowujących się do egzaminu, jak i dla osób posiadających już ten patent (powtarzających wiadomości). Kompendium tekstów, grafiki, fazogramy, animacje, pytania sprawdzające i przykładowe testy egzaminacyjne. Narzędzie pracy dla instruktorów ...

sposób korzystania z produktu:
czas dostępu do produktu:
 
powrót

info

Sternik motorowodny
EdukacjaŻeglarska.pl

cena standard: 39,- zł
(pełny e-kurs - niedostępny)


polecamy

Przepraszamy. Trwa modernizacja e-kursu.
Produkt będzie dostępny od 30 kwiecień 2022 r.

Data wydania:
2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski
Ostatnia aktualizacja produktu: 31.03.2022 r.

 

 

Ceny standard innych "sposobów korzystania z produktu":
  - tylko e-egzamin: 25,- zł, (produkt niedostępny),
  - dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs: 29,- zł, (produkt niedostępny),
  - e-licencja instruktorska: 49,- zł. (produkt niedostępny).

Ceny czasu "dostępu do produktu":
  - 30 dni: cena standard,
  - 60 dni: cena standard + 10,- zł,
  - 90 dni: cena standard + 20,- zł.

Produkt:
  - czasowy dostęp
    do kursu e-learningowego.

Forma:
  - login i hasło dostępu do produktu
    przesyłane na wskazany e-mail.

Skład:
e-prezentacje + bazy pytań, e-sprawdziany, e-egzamin (w zależności od wybranego sposobu korzystania z produktu).

 

Przystępnie napisane szkolenie e-learningowe przybliżające wiedzę z zakresu uprawiania turystyki wodnej. Kompendium wiedzy dla uczestników kursów motorowodnych na patent sternika motorowodnego, dla osób przygotowujących się do egzaminu na ten patent, jak i dla posiadaczy patentu sternika motorowodnego, chcących uzupełnić i powtórzyć posiadane wiadomości.

 

Dobór treści kursu jest odzwierciedleniem nie tylko wytycznych egzaminacyjnych z Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnich doświadczeń zespołu autorskiego tworzącego portal i platformę EdukacjaŻeglarska.pl w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

 

 

 

Żeglarz jachtowy - multi PAKIET -pakiet dostępów indywidualnych dla kilku osób

Żeglarz jachtowy - ZESTAW EGZAMINACYJNY pdf - plik pdf do wydruku

Proponowane szkolenie jest również doskonałym narzędziem dydaktycznym dla wykładowców i instruktorów. Służyć ono może do systematyzowania wiadomości oraz prowadzenia zajęć na szkoleniach motorowodnych. Niezbędna do tego jest e-licencja instruktorska EdukacjaŻeglarska.pl, zezwalająca na legalne wykorzystanie materiałów do prowadzenia wykładów i konsultacji merytorycznych ze swoimi kursantami.

Wykorzystywanie prezentowanego kursu e-learningowego przez instruktorów do prowadzenia własnych wykładów i innych działań szkoleniowych bez aktualnej e-licencji instruktorskiej (umowa) jest zabronione!

Prezentowany kurs e-learningowy dostępny jest jedynie w sieci internetowej, jako aplikacja z dedykowanym, czasowym dostępem. Zalogowanie na platformie e-learningowej możliwe jest po dokonaniu zakupu czasowego dostępu do tego e-kursu.

 

ŻEGLARZ JACHTOWY
JACHTOWY STERNIK MORSKI
MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

jak to działa?

Jak to działa?

Wstępną orientację jak funkcjonuje kurs e-learningowy STERNIK MOTOROWODNY można uzyskać zapoznając się z jego ogólnodostępnym DEMO. Przedstawia ono kilka jego przykładowych slajdów i funkcji.

Aby zostać słuchaczem kursu e-learningowego (produktu) należy wykonać następujące kroki:

 1. Zarejestruj się na portalu - dokonać tego możesz na każdym etapie zakupu wybranego produktu.
 2. Dokonaj wyboru konkretnego kursu e-learningowego (np. STERNIK MOTOROWODNY) w tym celu przejdź do SKLEPU, wybierz jeden z produktów, zapoznaj się z jego opisem, wybierz opcję zakupu: pełny e-kurs, tylko e-egzamin lub e-licencja (ten jest przeznaczony dla instruktorów) oraz wybierz opcję czasu dostępu (30, 60 lub 90 dni), a następnie skorzystaj z przycisku: SKLEP - KUP PRODUKT.
 3. Dokonaj czynności rejestracyjnych i płatniczych (preferowana jest bezpieczna płatność przez PayU). Zapoznaj się z Regulaminem sklepu. W celu obniżenia ceny produktu wpisz posiadany kod rabatowy lub promocyjny. Podaj dane do wystawienia faktury, wskaż adres ewentualnej dostawy (nie dotyczy e-kursów i e-licencji instruktorskich - dane logowania dostarczamy w emailu) W razie wątpliwości lub problemów skontaktuj się z instruktorem prowadzącym szkolenie lub pisz bezpośrednio do nas.
 4. Odbierz email aktywujący - potwierdź rejestrację, określony zostanie tu również login i hasło dostępu do konta na platformie e-learningowej (należy je chronić przed osobami postronnymi, w razie ich zapomnienia można skorzystać z funkcji przypomnienia).
 5. Zaloguj się na swoim koncie na platformie e-learningowej (pomarańczowy przycisk w menu głównym: E-KURS LOGOWANIE). Zapoznaj się z udostępnionymi materiałami. Chroń swój login i hasło. Jak je zapomnisz to nie szkodzi, wygenerujemy nowe.

Zapoznaj się z plikiem pomocy w panelu platformy, a następnie uruchom udostępnione jednostki kursu e-learningowego. W pierwszej kolejności zapoznaj się z plikiem pomocy, a następnie szczegółową analizę poszczególnych jego działów. Wsparcie i opieka merytoryczna nad każdym z e-kursów sprawowana jest przez instruktora prowadzącego (od niego masz kupon promocyjny) lub operatora platformy (skontaktuj się z nim przez panel platformy).

Przejrzenie wszystkich stron i pozytywne zaliczenie sprawdzianów z poszczególnych jednostek strefy e-kursu pozwoli na uruchomienie dostępu do strefy e-egzaminu z przykładowymi testami egzaminacyjnymi na dany patent żeglarski lub motorowodny.

więcej: platforma e-learningowa

Zaliczenie kompletu przykładowych testów egzaminacyjnych spowoduje wygenerowanie imiennego e-certyfikatu kompetencji - ukończenia szkolenia teoretycznego EdukacjaŻeglarska.pl. Można go samemu wydrukować (a po oprawieniu zawiesić na ścianie w swoim gabinecie ;-), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera. Można też odpłatnie zamówić wydruk e-certyfikatu (łącznie z dostawą: kurier UPS lub tradycyjna przesyłka pocztowa).

zobacz zakładkę: E-CERTYFIKAT

program

program

Dostęp do kursu e-learningowego STERNIK MOTOROWODNY oferuje dwie strefy tematyczne:

 • e-kurs STERNIK MOTOROWODNY - wymagany zakres wiedzy teoretycznej, seria powtórek i sprawdzianów (dopiero zaliczenie wszystkich z jego elementów, daje możliwość uruchomienia egzaminu),
 • e-egzamin STERNIK MOTOROWODNY - (automatyczny dostęp do tego materiału po zaliczeniu w.w. e-kursu) zestawy pytań egzaminacyjnych, których zaliczenie generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji.

 

e-kurs STERNIK MOTOROWODNY

Strefa ta oferuje dostęp do zasobów wiadomości i narzędzi sprawdzających ich przyswojenie. Można tutaj zapoznać się z materiałami przedstawiającymi i systematyzującymi wiedzę, jak i wspomagającymi proces nauczania (baza pytań kontrolnych, sprawdziany).

WIEDZA

 • Ratownictwo (m.in. zasady bezpieczeństwa, środki ratunkowe, żegluga w trudnych warunkach pogodowych, zagrożenia p.poż.),
 • Przepisy (m.in. akty prawne, prawo drogi, sygnały wzywania pomocy, oznakowanie statków, sygnały dźwiękowe, postępowanie w razie awarii, morska strefa brzegowa),
 • Budowa łodzi motorowej (m.in. rodzaje i typy łodzi, kadłub łodzi, osprzęt i wyposażenie łodzi, instalacje łodzi, osprzęt kotwiczny i wyposażenie cumownicze, konserwacja i drobne naprawy łodzi),
 • Eksploatacja silników (m.in. rodzaje silników spalinowych, budowa układy i silnika, układ przeniesienia napędu i pędnik, silnik przyczepny, skuter wodny, obsługa i konserwacja silnika spalinowego),
 • Locja (m.in. oznakowanie szlaku żeglownego, znaki żeglugowe, budowle i urządzenia hydrotechniczne, przeszkody żeglugowe),
 • Meteorologia (m.in. elementy pogodowe, siła i kierunek wiatru, zjawiska pogodowe, atlas chmur, układy baryczne, informacja meteorologiczna).

UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Zasady manewrowania łodzią motorową (usystematyzowanie wiadomości z manewrów poznanych na akwenie, m.in. zawężanie cyrkulacji, alarm: człowiek za burtą, podejście do boi, stawanie na kotwicy, podejście do pomostu - animacje, fazogramy, rysunki, opisy).

BAZA PYTAŃ

Zgrupowane w blokach tematycznych przykładowe testowe pytania sprawdzające. Pozwalają one sumiennie powtórzyć wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych lub podczas lektury tego e-kursu. Swoją konstrukcją i zakresem tematycznym odpowiadają pytaniom zamieszczanym w zestawach egzaminacyjnych.

Ciekawe ilustracje, bieżąca ocena poprawności udzielanych odpowiedzi oraz możliwość wielokrotnego podchodzenia do pakietów pytań z poszczególnych działów (przedmiotów), umożliwiają solidne przygotowanie się do sprawdzianu przedmiotowego (np. z przepisów, z eksploatacji silników, z locji). Mogą one być zaliczeniem odbywanego kursu żeglarskiego, jak i sposobem przygotowywania się do egzaminu końcowego.

SPRAWDZIANY PRZEDMIOTOWE

Zblokowane zestawy pytań testowych z zakresu poszczególnych przedmiotów (m.in. przepisów, eksploatacji silników, locji) umożliwiające określenie stopnia i poziomu opanowania wiedzy teoretycznej. Wyniki przedstawiane są na specjalnym zestawieniu (poprawność poszczególnych odpowiedzi, poziom procentowy zaliczenia), możliwe jest wydrukowanie tego zestawienia lub przesłanie ich do instruktora prowadzącego kurs.

e-egzamin STERNIK MOTOROWODNY

Strefa ta oferuje dostęp do aplikacji sprawdzających, symulujących rzeczywisty egzamin teoretyczny dla kandydatów na ten patent żeglarski. Oferowane są dwa zestawy egzaminacyjne.

Każdy z zestawów egzaminacyjnych określają następujące zasady:

 • struktura zestawu egzaminacyjnego: 75 pytań testowych (zamkniętych, jednokrotnego wyboru),
 • warunek zaliczenia: minimum 65 poprawnych odpowiedzi,
 • maksymalny czas na rozwiązanie zestawu: 90 minut.

Zaliczenie wszystkich udostępnionych zestawów egzaminacyjnych generuje dla każdego z uczestników kursu e-learningowego, indywidualny e-certyfikat kompetencji (zaświadczenie stopnia opanowania wymaganego zakresu wiedzy teoretycznej).

 

Podstawą do stworzenia programu są wytyczne egzaminacyjne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), ale również wieloletnie doświadczenia zespołu autorskiego tworzącego Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl, w dziedzinie szkolenia i egzaminowania na patenty żeglarskie i motorowodne.

e-certyfikat

e-certyfikat

Pamiątką ukończenia kursu e-learningowego jest unikalny e-certyfikat stwierdzający nabycie kompetencji z zakresu wiedzy teoretycznej będącej tematyką e-kursu. Ma on formę ozdobnego dyplomu określającego rodzaj ukończonego szkolenia, imię i nazwisko abiturienta, ramowy program szkolenia, imię i nazwisko instruktora prowadzącego oraz potwierdzenie nadania certyfikatu przez Radę programową EdukacjaŻeglarska.pl.

Dokument ten udostępniony zostanie na indywidualnym panelu komunikacyjnym platformy e-learningowej osobie, która zaliczyła z wynikiem pozytywnym przykładowe, próbne egzaminy przypisane do kursu. Można go wydrukować (a po oprawieniu zawiesić w swoim gabinecie), lub jako plik zapisać w pamięci swojego komputera, ewentualnie odpłatnie zamówić u Operatora wydruk z tradycyjną przesyłką pocztową.

UWAGA
Omawiany tutaj e-certyfikat nie może być traktowany jako zaliczenie egzaminu teoretycznego na patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji. Jako taki jest świadectwem odbycia kursu e-learningowego i spełnienia wymaganych kryteriów.

Wskazane jest przedstawienie tego e-certyfikatu instruktorowi prowadzącemu szkolenie lub/i przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej na dany patent, licencję lub inny certyfikat kompetencji.

cennik

cennik

*/- czasowy dostęp do pełnego e-kursu: e-prezentacje i bazy pytań (z poszczególnych przedmiotów), losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin, po zaliczeniu e-certyfikat (→ zobacz regulamin EdukacjaŻeglarska.pl),
**/- czasowy dostęp do e-egzaminu: losowane e-sprawdziany z przedmiotów, losowany e-egzamin (w ramach tego dostępu można go rozszerzyć do pełnego e-kursu → opcja: dopłata),    
***/- rozszerzenie czasowego dostępu do e-egzaminu na pełny e-kurs (do czasu dostępu do e-egzaminu zostaje doliczony wybrany okres),
****/- czas korzystania z e-licencji instruktorskiej określony jest do końca bieżącego roku kalendarzowego i uzależniony od spełnienia wymagań stawianych licencjobiorcy (→ regulamin e-licencji instruktorskiej).

 

Metody płatności

Przewidziane są dwa podstawowe metody płatności:

 • płatność elektroniczna (bezpieczna i szybka, wymaga od Klienta założenia bezpłatnego konta w PayU) - preferowana dla produktów: e-kurs i e-licencja instruktorska (umożliwia natychmiastowe udostępnienie produktu multimedialnego przez Internet),
 • przelew bankowy / przekaz pocztowy - tradycyjny sposób płatności, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora.

Wybór metody "przelew bankowy / przekaz pocztowy" zdecydowanie odwleka termin udostępnienia kursu e-learningowego lub otrzymania zamówionego produktu do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora. Sugerowane jest opłacenie zamówienia z zastosowaniem płatności elektronicznej np. PayU.

Sposoby dostawy

Dla produktów typu kurs e-learningowy przewidziany jest jeden sposób dostawy:

 • Internet (dotyczy produktów: pełny e-kurs, tylko e-egzamin, dopłata do e-egzaminu na pełny e-kurs, przedłużenie czasu dostępu do produktu i e-licencja instruktorska oraz multi PAKIET i zestaw egzaminacyjny w pdf) - dostawa bezpłatna.

Dla pozostałych produktów przewidziane są dostawy kurierskie lub pocztowe:

 • kurier UPS (przesyłka typu kurier) - do dwóch dni roboczych - opłata: 14,00 zł,
 • poczta priorytetowa (przesyłka typu priorytet) - do trzech dni roboczych - opłata: 9,00 zł,
 • poczta tradycyjna (przesyłka typu ekonomiczna) - do pięciu dni roboczych - opłata: 7,00 zł.
Uwaga: dla zamówień łączonych (np. e-kurs + książka) należy wybrać dostawę kurierską lub pocztową. W przypadku wyboru dostawy przez Internet dla produktu innego niż produkt multimedialny (dostarczanego elektronicznie), wysyłka będzie wstrzymana do chwili opłacenia dostawy kurierskiej lub pocztowej.
Uwaga: dla zamówień na kwotę powyżej 100,- zł dostawa gratis. Dotyczy to zamówień łączonych obejmujących minimum dwie pozycje: np. e-kurs + książka, gadżet + książka, dwie książki lub więcej).

Preferowanym sposobem nabycia dostępu do kursu e-learningowego jest:

płatność elektroniczna: PayU + dostawa: INTERNET

Inne konfiguracje metod płatności i sposobów dostawy mogą znacznie wydłużyć lub wręcz uniemożliwić udostępnienie kursu e-learningowego.

 


Wszystkie przedstawione ceny są cenami brutto (z VAT, PLN). Ceny ulgowe (PROMOCYJNA, RABATOWA, SPECJALNA) za produkty multimedialne oferowane są przez kupony rabatowe lub promocyjne (posiadające unikalne kody), kolportowane przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej lub organizatorów imprez. Ceny ulgowe nie sumują się i nie podlegają kolejnym obniżkom.

Za opłacone zamówienie wystawiana jest faktura imienna lub na firmę (zgodnie z deklaracją kupującego, wg obowiązujących przepisów), która dostarczana klientowi jest w e-mailu.

opinie

opinie

Zachęcamy do zamieszczania tutaj swoich opinii, uwag, komentarzy i propozycji związanych z kursem e-learningowym STERNIK MOTOROWODNY.

Przyjętą zasadą jest podpisywanie się własnym imieniem i nazwiskiem oraz przekazywanie Operatorowi jej treści przez skrzynkę email w zakładce Kontakt (menu górne).

Prosimy o przestrzeganie zasad netykiety i zastrzegamy sobie prawo do selekcji i skracania nadsyłanych wypowiedzi.

... kursanci

dodaj opinię ...

4.12.2013 / Olek Kapłan - Nowogard

Byłem na takim małym kursie na sternika. Zajęcia praktyczne na motorówkach były spoko, ale zajęcia na sali to było małe przegięcie. Instruktor opowiadał nam budowę silnika z głowy, nawet nie miał tablicy! Skończyło się na tym, że nikt nie przyszedł na następne zajęcia. Taka platforma powinna być ogólnodostępna, aby samemu przygotować się do egzaminu.


14.12.2013 / Piotr Dubois - Wólka Szlachecka

Porównywałem treść niektórych tematów demo na sternika z książką almapressu i z przykrością stwierdzam, że jest tutaj dużo mniej wiadomości. Liczę na uzupełnienie tych braków. Na wiosnę idziemy z bratem na kurs i chcemy zdać egzamin, platforma lerningu bardzo by w tym pomogła ...


9.01.2014 / Ewelina Nowosadko - Tychy

W zeszłym roku mój syn zdawał egzamin na sternika. Strasznie to przeżywał, bo nie miał się z czego uczyć. Razem z kolegą siedzieli godzinami nad jakąś książką. Jakoś zdali ten egzamin, ale gdyby mieli te pytania co widziałam na tym kursie demonstracyjnym, to nie byłoby tak nerwowo ...


20.02.2013 / Jola  - HKŻ

Wersja demo kursu na sternika motorowodnego jest super. Nie mogę doczekać się pełnej wersji. Podejrzewam, że będzie za droga jak na kieszeń harcerską. Może by wprowadzić jakieś upusty dla młodzieży i studentów?

... instruktorzy

dodaj opinię ...

29.11.2013 / Damian Grzybowski - Jasło

Jestem pod wrażeniem. Ciekawa koncepcja. Kurs internetowy jest zdecydowanie lepszy od książki. Można go zabrać ze sobą w komórce na łódkę. Pytania są nieco dziwne. Nie spotkałem takich w dotychczasowych testach. Co na to Polski Związek Motorowodny? Wiem że nie ma obowiązku szkolenia, ale egzaminy i tak piszą w Warszawie ...


8.12.2013 / Bogdan  - Gdańsk

Nie podoba mi się udostępnianie pytań z egzaminu przez internet. Ludzie zamiast przychodzić do mnie na kurs będą uczyć się ich na pamięć w domu. W okręgu rozmawialiśmy o tym i nie będziemy kursów z platformy polecać ...


27.01.2014 / Janina Małecka - Włocławek

Wspaniała sprawa! Zamawiam kurs na sternika, jak tylko będzie to możliwe. Oczywiście w wersji instruktorskiej z licencją. Chętnie będę z niego korzystać. Mam przygotowane kilka lat temu wykłady, które wyświetlam na komputerze, ale te e-learnigowe są super. Czekam na sygnał ...

e-licencja

E-licencja instruktorska

Jest rodzajem czasowego, odpłatnego zezwolenia na korzystanie z konkretnego kursu e-learningowego (np. STERNIK MOTOROWODNY) na zasadach określonych w Regulaminie e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl.

Co umożliwia e-licencja instruktorska?

 • dostęp do konkretnego kursu e-learningowego (e-kursu i e-egzaminu) na zasadach ogólnych: umożliwia to przeglądanie treści, korzystanie z bazy pytań, zaliczanie sprawdzianów i egzaminów,
 • nadzorowanie dedykowanego licencjobiorcy unikalnego e-kursu i e-egzaminu, z możliwością automatycznego przypisywania do niego własnych kursantów,
 • komunikowanie się z kursantami przypisanymi do kursu e-learningowego (forum, czat, mailing; wgląd w postępy w nauce, w tym konsultacje zaliczeń, sprawdzianów i egzaminów, możliwość wystawienia kursantowi e-certyfikatu),
 • prowadzenie szkolenia, w tym zajęć teoretycznych w postaci konsultacji, wykładów, ćwiczeń.

Warunki nadania e-licencji instruktorskiej:

 • dokonanie zakupu kursu e-learningowego (np. STERNIK MOTOROWODNY) w wersji e-licencji instruktorskiej (lista rozwijalna umieszczona obok przycisku zakupu),
 • wypełnienie i własnoręczne podpisanie dostarczonej przez Operatora EdukacjaŻeglarska.pl umowy e-licencji instruktorskiej (m.in. zadeklarowanie odpowiednich kompetencji), odesłanie jej oryginału w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od momentu jej wygenerowania,

zobacz: e-licencja instruktorska

 

E-licencja przydzielona może być osobie pełnoletniej, deklarującej odpowiednie kompetencje (np. żeglarskie, motorowodne, instruktorskie) i chęć korzystania z udostępnionych produktów multimedialnych zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po spełnieniu wszystkich warunków rejestracyjnych posiadacz e-licencji otrzyma pakiet unikalnych kuponów rabatowych z kodami obniżającymi cenę czasowego dostępu do kursów e-learningowych (tj. e-kursu, e-egzamin) i przypisanie stosujących je użytkowników (kursantów) do grupy szkoleniowej licencjobiorcy.

UWAGA: należy wcześniej zapoznać się z Regulaminem e-licencji instruktorskiej korzystania z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl i w razie pytań lub wątpliwości skontaktować się z Operatorem.

zobacz: Regulamin e-licencji instruktorskiej korzystania
z platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl

Klienci tego produktu zamawiali również: Zobacz podobne pozycje:
120 30     
Sternik motorowodny
Reeds. Vademecum skipera
Pierwsza pomoc na morzu
 
Silniki zaburtowe
Diesel na jachcie
Motorowodne ABC
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: