Polski Związek Motorowodny i NW

Powrót

Organizacją i przeprowadzaniem egzaminów na patenty i licencje motorowodne (sternika motorowodnego, motorowodnego sternika morskiego) zajmuje się Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, który współpracuje z swoimi przedstawicielstwami regionalnymi - Okręgowymi Związkami Motorowodnymi.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857); zmieniająca Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.) (zobacz).

zobacz: podmioty upoważnione

Zapraszamy do zapoznania się z danymi kontaktowymi biura PZMiNW, które organizuje i przeprowadza egzaminy na państwowe patenty i licencje motorowodne .

stan danych na dzień: 4 lipca 2015 r.
nazwa upoważnionego podmiotu
adres podmiotu
kontakt
patent lub licencja, na który uzyskano upoważnienie do przeprowadzania egzaminu 
podstawa prawna

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

 

ul. Nowogrodzka 40
00-691 Warszawa
http://www.motorowodniacy.org
email: motorowodniacy@motorowodniacy.org
tel. +48 /22/ 617 44 49 (sekretariat)
tel. +48 /22/ 616 16 37
fax: +48 /22/ 617 09 84

- sternik motorowodny,
- motorowodny sternik morski,
- mechanik motorowodny,
- licencja na holowanie narciarza,
- licencja na holowanie statku powietrznego.

Ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.) po zmianach opublikowanych w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.z 2010 r. Nr 127, poz. 857).
  Podmiotem egzaminacyjnym reprezentującym PZMiNW jest "Speed on the Water" sp. z o.o.
stan danych na dzień: 4 lipca 2015 r.
UWAGA:
Dane zawarte w powyższym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy i odzwierciedlają stan wiedzy operatora serwisu EdukacjaŻeglarska.pl na dzień publikacji tabeli z danymi. Brak danych, aktualność danych kontaktowych, ich niepełny wymiar, jak i kolejność, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony zainteresowanych podmiotów (firm, w tym osób fizycznych).
Aktualny terminarz zgłoszonych i zarejestrowanych egzaminów na patenty i licencje do uprawiania turystyki wodnej, w tym terminy egzaminów na patent żeglarza jachtowego lub na patent jachtowego sternika morskiego,  dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  http://www.msport.gov.pl/egzaminy-zeglarskie.
Operator serwisu EdukacjaŻeglarska.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak publikacji informacji o terminach wspomnianych egzaminów, za aktualność danych o nich, jak i poprawność i rzetelność organizowania i przeprowadzania egzaminów na patenty do uprawiania turystyki wodnej przez wszelkiego rodzaju podmioty.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: