DOWNLOAD

Home

Uprawianie żeglarstwa wymaga od swoich pasjonatów spełniania pewnych obowiązków i wymagań. Są nimi m.in. potrzeba udokumentowania stażu żeglarskiego, aktualnego składu załogi lub poświadczenia pozytywnego zdania egzaminu.
Dostępne tu i ówdzie druki dokumentów (Internet) często są niezbyt starannie zredagowane. Nierzadko są one nieaktualne z punktu widzenia obowiązujących przepisów.
 
Zapraszamy do zapoznania się z blokiem dokumentów do pobrania. Po co je tworzyć samemu, w pośpiechu – można przecież skorzystać z gotowych i sprawdzonych wzorców. Podziel się opinią na ich temat.

 

pobierz
komentarz-uwagi

  format A4
(2 druki)

Opinia z rejsu morskiego

Druk umożliwia: udokumentowanie praktyki żeglarskiej/motorowodnej jaką odbył uczestnik rejsu morskiego. Wystawiany jest przez kapitana jachtu/skipera rejsu i wręczany załogantowi po odbyciu rejsu. Udokumentowany w ten sposób staż może pomóc spełnić wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie wyższych patentów żeglarskich lub motorowodnych.
Informacje zawarte w dokumencie: dane osobowe załoganta, pełnione przez niego funkcje, czas trwania rejsu, nazwa jachtu i jego podstawowe dane, wymiar czasowy i dystans rejsu, ogólna i szczegółowa opinia (m.in. wywiązywanie się z powierzonych obowiązków, wpływ choroby morskiej na zdolność do pracy, odporność w trudnych warunkach pogodowych), informacje na temat trasy rejsu (zaokrętowanie, odwiedzane porty), dane kapitana jachtu/skipera.
Instrukcja wypełnienia/pobranie pliku dostępna jest na druku w QR-kodzie (źródło: Dziennik jachtowy. Kompendium nawigatora - autor: Mariusz Zawiszewski - Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2017).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460).

format A4
(2 druki)

Karta rejsu morskiego

Druk umożliwia: udokumentowanie praktyki żeglarskiej/motorowodnej jaką odbył prowadzący rejs morski. Wystawiany jest własnoręcznie przez kapitana jachtu/skipera rejsu i potwierdzany przez armatora jachtu lub organizatora rejsu.
Udokumentowany w ten sposób staż może pomóc spełnić wymagania  stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie wyższych patentów żeglarskich lub motorowodnych.
Informacje zawarte w dokumencie: dane osobowe kapitana jachtu/skipera, czas trwania rejsu, nazwa jachtu i jego podstawowe dane, wymiar czasowy i dystans rejsu, uwagi na temat rejsu, informacje na temat trasy rejsu (zaokrętowanie, odwiedzane porty), uwagi armatora jachtu lub organizatora rejsu.
Instrukcja wypełnienia/pobranie pliku dostępna jest na druku w QR-kodzie (źródło: Dziennik jachtowy. Kompendium nawigatora - autor: Mariusz Zawiszewski - Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2017).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460).
format A4
(2 druki)

Lista załogi

Druk umożliwia: zestawienie informacji na temat składu załogi rejsu morskiego, podstawowych danych osobowych. Wystawiany jest przez kapitana jachtu/skipera rejsu i może być przedstawiany na żądanie organów administracji morskiej w odwiedzanych portach.
Informacje zawarte w dokumencie: podstawowe dane jachtu (w tym nazwa, nr identyfikacyjny, sygnał wywołania, identyfikator VHF), port macierzysty, armator jachtu, dane kapitana jachtu/skipera i członków załogi (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr paszportu, narodowość), uwagi.
Instrukcja wypełnienia/pobranie pliku dostępna jest na druku w QR-kodzie (źródło: Dziennik jachtowy. Kompendium nawigatora - autor: Mariusz Zawiszewski - Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2017).

Podstawa prawna: ustawa z 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. z 2016 r. poz. 66).
format A4
(2 druki)

Grafik 3-wachtowy

Charakter pracy na jachcie (m.in. zmęczenie, praca w trudnych warunkach, fizjologia człowieka) wymusza przyjęcie systemu zmianowego ustalonych grup załogantów, tzw. wacht. Za ich funkcjonowanie odpowiadają osoby mianowane przez kapitana rejsu, zwane oficerami wachtowymi. Zakres obowiązków poszczególnych oficerów określają powszechnie przyjęte zasady dobrej praktyki żeglarskiej i mogą być w rozsądnych granicach modyfikowane przez kapitana rejsu.
Najczęściej stosowany podział pracy załogi na rejsie morskim określa Grafik 3-wachtowy.
Informacje zawarte w dokumencie: zobrazowanie podziału wacht nawigacyjnych i kambuzowych, grafik posiłków i terminarz zdania/przejęcia kambuza, spis załogantów w poszczególnych wachtach
Instrukcja wypełnienia/pobranie pliku dostępna jest na druku w QR-kodzie (źródło: Dziennik jachtowy. Kompendium nawigatora - autor: Mariusz Zawiszewski - Oficyna Wydawnicza Alma-Press 2017).

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: