Dziennik jachtowy.
Kompendium nawigatora

MARIUSZ ZAWISZEWSKI
Kompaktowa, zaktualizowana forma praktycznego dziennika jachtowego przydatna nie tylko jako logbook na rejsie morskim, ale również jako kompendium z zakresu nawigacji dla początkujących nawigatorów i bardziej wymagających skiperów. Zawiera druki opinii z rejsu dla załogi. Zaopatrzona w oczka do zawieszenia w segregatorze.

 
powrót

info

Dziennik jachtowy
Kompendium nawigatora
Autor: Mariusz Zawiszewski

cena: 25,- zł

Umożliwia opis nawet 28 dni żeglugi
lub kolejnych dni paru krótszych rejsów.

Książka będzie miała premierę
na Targach Wiatr i Woda 2017.

 

ISBN 978-83-7020-666-6
wydanie 1.
oprawa: miękka, foliowana,
oczka do skoroszytu
format: 17 x 24 cm
data wydania 2017

polecamy

Sumienne prowadzenie nawigacji podczas rejsu morskiego na jachcie żaglowym lub motorowym jest jedną z podstawowych zasad dobrej praktyki żeglarskiej. Wiedza i praktyka z zakresu nawigowania oraz umiejętność skutecznego korzystania z pomocy nawigacyjnych pozwala na bezpieczne żeglowanie.
 
Dziennik jachtowy jest jednym z elementów prowadzenia rzetelnej nawigacji. Jego zaktualizowana forma i dostosowanie do nowoczesnego uprawiania żeglarstwa, pozwala sprawnie opisywać żeglugę, zmiany pogodowe, informacje meteorologiczne, stan techniczny jachtu i inne zdarzenia na jego pokładzie. Na stronach dziennika można szczegółowo opisać nawet 28 dni żeglugi lub kolejne dni paru krótszych rejsów.

Dla mniej doświadczonych żeglarzy i bardziej wymagających skiperów, przygotowane zostało Kompendium nawigatora, praktyczny przewodnik systematyzujący wiedzę oficera nawigacyjnego jachtu morskiego. Nowością są tu również załączone do Dziennika jachtowego druki (Opinia z rejsu morskiego, Karta rejsu morskiego, Lista załogi), umożliwiające potwierdzenie stażu na rejsach morskich, osobom ubiegającym się o wyższe patenty żeglarskie lub motorowodne.

fragmenty książki:
                                  
     spis treści    fragm1    fragm2    fragm3    fragm4


Dziennik jachtowy stanowić może również pomoc dydaktyczną dla kandydatów przygotowujących się do egzaminów na wyższe patenty żeglarskie i motorowodne. Jest także narzędziem pracy dla instruktorów i egzaminatorów, pozwala rzetelnie organizować i przeprowadzać szkolenia oraz egzaminy. Po odbytym szkoleniu lub rejsie morskim, książka ta może być cenną pamiątką dokumentującą jego przebieg. Oferuje ona również możliwość wpinania jej do segregatora.
 
Dziennik jachtowy adresowany jest także do organizatorów rejsów morskich. Pozwoli zapewnić prawidłową oprawę wypraw żeglarskich i podnieść poziom świadczonych usług.

Załączniki (druki A5):

 • Opinia z rejsu morskiego (10 szt.),
 • Karta rejsu morskiego (3 szt.),
 • Lista załogi (2 szt.),
 • Grafik 3-wachtowy (1 szt.).
Zapraszamy do działu DOWNLOAD, gdzie można zapoznać się z wyglądem i treścią ww. druków.

treść

treść

Książka składa się z trzech zasadniczych części:

 • Część wstępna - instrukcja oraz zasady prowadzenia dziennika jachtowego,
 • Dziennik jachtowy - rubryki pozwalające na rzetelne prowadzenie nawigacji na rejsie morskim,
 • Kompendium nawigatora - przypomnienie najistotniejszych wiadomości z zakresu nawigacji terystrycznej i żeglugi na wodach pływowych,
 • Załączniki - druki przydatne do dokumentowania i organizowania rejsów morskich

 

Część wstępna

Przedstawione zostały tutaj podstawowe informacje z zakresu organizacji pracy wacht na rejsie morskim, w tym prowadzenia nawigacji i dziennika jachtowego. Zasady korzystania dziennika jachtowego określają jego przeznaczenie i przydatność podczas rejsu morskiego. Instrukcja szczegółowo omawia sposób prowadzenia dziennika, w tym wypełniania poszczególnych jego rubryk. Przedstawione zostały tu również tabele (siła wiatru, stan morza) i zestawienia informacyjne (skróty, symbole żeglugowe i nawigacyjne), dane jachtu i wyposażenie, lista załogi, podstawy łączności VHF (procedury: łączności w niebezpieczeństwie MAYDAY, łączności ponaglającej PAN PAN, łączności ostrzegawczej SECURITE i łączności rutynowej). Wartym uwagi jest dekalog nawigatora.

Kompendium nawigatora

Przypomnienie podstawowych wiadomości z zakresu nawigacji i organizowania pracy na jachcie morskim. Składowe kompendium:

 • przybliżone odległości między wybranymi portami w polskiej strefie brzegowej,
 • kierunki na morzu, system rumbowy,
 • mapa morska – rzut Merkatora, mapa morska – rzut gnomoniczny,
 • pozycja geograficzna,
 • wykreślenie linii kursowej na mapie,
 • odczytanie linii kursowej na mapie,
 • odległość na mapie, prędkość na morzu,
 • pomiar głębokości – sondowanie,
 • poprawka na wiatr – dryf,
 • biegunowy wykres prędkości jachtu,
 • sektory świecenia latarni morskiej,
 • nabieżnik, trawers,
 • opisywanie na mapie morskiej pozycji zliczonej i obserwowanej,
 • deklinacja magnetyczna, dewiacja kompasu,
 • kursy, namiary,
 • linia pozycyjna z namiaru kompasowego,
 • linia pozycyjna z nabieżnika,
 • linia pozycyjna z granicy sektora światła latarni morskiej,
 • linia pozycyjna z kąta pionowego – z odległości,
 • linia pozycyjna z kąta poziomego,
 • linia pozycyjna z głębokości, pozycja obserwowana z dwóch namiarów jednoczesnych,
 • pozycja obserwowana z dwóch namiarów niejednoczesnych,
 • pozycja obserwowana z dwóch kątów poziomych,
 • pozycja obserwowana z namiaru i głębokości,
 • pozycja obserwowana z trzech lub więcej namiarów – trójkąt błędów,
 • pozycja prawdopodobna,
 • bezpieczny kąt poziomy, bezpieczny sektor zbliżania,
 • pływ syzygijny, pływ kwadraturowy,
 • elementy pływu, strefy czasowe,
 • przebieg pływu półdobowego – reguła 12,
 • momenty występowania niskich i wysokich wód w przykładowym porcie standardowym,
 • odstępy momentów występowania niskich i wysokich wód w przykładowych portach dołączonych,
 • wykres krzywej pływu dla portu standardowego, rodzaje pływów,
 • parametry prądów pływowych na mapie morskiej,
 • obliczenia proporcjonalne – interpolacja,
 • bierne uwzględnianie prądu pływowego,
 • czynne uwzględnianie prądu pływowego,
 • wyznaczanie KDd przy nieznanych parametrach prądu – metoda trzech namiarów,
 • wyznaczanie parametrów prądu – metodą dwóch niejednoczesnych namiarów, system wachtowy.

Dziennik jachtowy

Czytelny układ rubryk pozwalających na szczegółowe opisanie zdarzeń podczas wachty nawigacyjnej. Umożliwia cykliczny (co godzinę) zapis informacji:

 • kurs i pozycja, dane dotyczące żeglugi (log, prędkość, noszone żagle, praca silnika),
 • prąd pływowy (kierunek i prędkość),
 • sytuacja meteorologiczna (kierunek i siła wiatru, stan morza, zachmurzenie, widzialność, ciśnienie, temperatura),
 • eksploatacja jachtu (motogodziny silnika, poziom oleju, zapas paliwa, stan techniczny i czynności serwisowe silnika, zapas wody, stan akumulatorów),
 • odebrane komunikaty meteo, światła nawigacyjne,
 • przebieg wachty nawigacyjnej, bieżący stan techniczny jachtu, siatka wacht,
 • żegluga na wodach pływowych (czasy występowania i skoki pływu w portach standardowych oraz ich przesunięcie do wybranych portów dołączonych), skala do interpolacji danych,
 • dane przebiegu rejsu (godziny postoju, godziny żeglugi pod żaglami i na silniku, dystans),
 • uwagi i komentarze kapitana.

 

Załączniki

 • Opinia z rejsu morskiego - umożliwia udokumentowanie praktyki żeglarskiej/motorowodnej jaką odbył uczestnik rejsu morskiego. Wystawiany jest przez kapitana jachtu/skipera rejsu i wręczany załogantowi po odbyciu rejsu. Udokumentowany w ten sposób staż może pomóc spełnić wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie wyższych patentów żeglarskich lub motorowodnych.

 • Karta rejsu morskiego - umożliwia udokumentowanie praktyki żeglarskiej/motorowodnej jaką odbył prowadzący rejs morski. Wystawiany jest własnoręcznie przez kapitana jachtu/skipera rejsu i potwierdzany przez armatora jachtu lub organizatora rejsu. Udokumentowany w ten sposób staż może pomóc spełnić wymagania  stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie wyższych patentów żeglarskich lub motorowodnych.

 • Lista załogi - umożliwia zestawienie informacji na temat składu załogi rejsu morskiego, podstawowych danych osobowych. Wystawiany jest przez kapitana jachtu/skipera rejsu i może być przedstawiany na żądanie organów administracji morskiej w odwiedzanych portach.

 • Grafik 3-wachtowy - propozycja podziału pracy na rejsie morskim (łamane wachty nawigacyjne i wachta kambuzowa, skład wacht, ramowy grafik planu dnia na rejsie). Druk ten wskazane jest udostępnić załodze podczas rejsu, w kabinie nawigacyjnej lub/i w kubryku.

Zapraszamy do działu DOWNLOAD, gdzie można zapoznać się z wyglądem i treścią ww. druków.

Książka napisana jest na podstawie doświadczeń zebranych podczas prowadzenia rejsów morskich oraz uwag i sugestii kapitanów/skiperów. Dokumenty stażowe (Opinia z rejsu morskiego, Karta rejsu morskiego) opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dn. 9.04.2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460)

 

płatność i dostawa

Metody płatności

Przewidziane są dwie podstawowe metody płatności:

 • płatność elektroniczna (bezpieczna i szybka, wymaga od Klienta założenia konta w PayU) - umożliwia natychmiastową wysyłkę produktu (np. książki) do klienta, skraca czas oczekiwania na realizację zamówienia,
 • przelew bankowy / przekaz pocztowy - tradycyjny sposób płatności, zamówienie realizowane jest po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Operatora.

Sposoby dostawy

Przewidziane są dwa podstawowe sposoby dostawy (firma kurierska i Poczta Polska):

 • kurier UPS (przesyłka typu kurier) - do dwóch dni roboczych - opłata: 14,00 zł,
 • poczta priorytetowa (przesyłka typu priorytet) - do trzech dni roboczych - opłata: 9,00 zł,
 • poczta tradycyjna (przesyłka typu ekonomiczna) - do pięciu dni roboczych - opłata: 7,00 zł.
Uwaga: dla zamówień na kwotę powyżej 100,- zł dostawa gratis. Dotyczy to zamówień łączonych obejmujących minimum dwie pozycje: np. e-kurs + książka, gadżet + książka, dwie książki lub więcej).

Wybór metody "przelew bankowy / przekaz pocztowy" zdecydowanie odwleka termin otrzymania zamówionego produktu do momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Operatora. Sugerowane jest opłacenie zamówienia z zastosowaniem płatności elektronicznej np. PayU.

Wszystkie przedstawione ceny są cenami brutto (z VAT, PLN). Ceny ulgowe (PROMOCJA, RABAT, SPECJALNA) za produkty multimedialne oferowane są przez kupony rabatowe lub promocyjne (posiadające unikalne kody), kolportowane przez posiadaczy e-licencji instruktorskiej lub organizatorów imprez. Ceny ulgowe nie sumują się i nie podlegają kolejnym obniżkom.

Za opłacone zamówienie wystawiana jest faktura imienna lub na firmę (zgodnie z deklaracją kupującego, wg obowiązujących przepisów), która dostarczana klientowi jest w e-mailu.

Klienci tego produktu zamawiali również: Zobacz podobne pozycje:
30  
Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski
Nawigacja elektroniczna
Poradnik egzaminacyjny. Żeglarz jachtowy & jachtowy sternik morski
 
e-kurs ŻEGLARZ JACHTOWY
e-kurs JACHTOWY STERNIK MORSKI
Reeds. Vademecum skipera
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: