Podmioty upoważnione

Powrót

Udzielanie spełniającym określone wymagania podmiotom, zezwoleń na organizowanie i przeprowadzanie egzaminów (osobno na państwowe patenty żeglarskie i osobno na patenty i licencje motorowodne) jest efektem powszechnego w naszym ustawodawstwie trendu do liberalizacji.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857); zmieniająca Ustawę z dnia 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn.  zm.) (zobacz).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460) (zobacz).
  • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu (Dz.U. z 2013 r., poz. 602) (zobacz).
 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualizowaną na bieżąco listą podmiotów upoważnionych, które uzyskały zezwolenie na organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na państwowe patenty żeglarskie lub/i państwowe patenty i licencje motorowodne.

stan danych na dzień: 31 maja 2017 r.
nazwa upoważnionego podmiotu
adres podmiotu
kontakt
patent lub licencja, na który uzyskano upoważnienie
do przeprowadzania egzaminu 
numer decyzji Ministerstwa Sportu
i Turystyki
ACADEMIA NAUTICA Sp. z o.o.
02-956 Warszawa,
ul. Lentza 35
http://www.anw.pl
email:  biuro@anw.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/14/2013/MB2/13
z 17 września 2013 r.
Szkoła Żeglarstwa SZKWAŁ
– Grzegorz Beśka
15-057 Białystok,
ul. Chrobrego 10/39
http://www.szkwal.pl
email: gbeska@piasta.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
DSW/454/15/2013/MB2/5
z 17 września 2013 r.
NATANGO Halina Górajek
70-892 Szczecin,
ul. Pyrzycka 1a
email: halinawanda@interia.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/8/2013/MB2/28
z 27 września 2013 r.
AKADEMIA MORSKA w Gdyni
81-225 Gdynia,
ul. Morska 81-87
http://www.am.gdynia.pl
email: ozam.kursy@gmail.com
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- mechanik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/23/2013/MB2/6
z 9 października 2013 r.
SUPERJET Klub Motorowodny
01-321 Warszawa
ul. Kopalniana 20 B/32
brak danych
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/41/2013/MB2/5
z 9 października 2013 r.
Agencja Żeglarska SKIPPER
91-022 Łódź,
ul. Żubardzka 3
http://www.skipper.pl
email: skipper@skipper.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
DSW/454/36/2013/MB2/6
z 11 października 2013 r.
QRS Mazury
11-500 Giżycko
ul. Kilińskiego 14
http://www.kursmazury.com
email: info@kursmazury.com
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/65/2013
z 8 października 2013 r.
MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA Okartowo
12-250 Orzysz
http://www.msr-okartowo.pl
email: szkolenia@msr-okartowo.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/73/2013
z 16 października 2013 r.
MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA Okartowo
12-250 Orzysz
http://www.msr-okartowo.pl
email: szkolenia@msr-okartowo.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/77/2013
z 16 października 2013 r.
MAZURSKA SŁUŻBA RATOWNICZA Okartowo
12-250 Orzysz,
http://www.msr-okartowo.pl
email: szkolenia@msr-okartowo.pl
 
- holowanie narciarza wodnego
lub innych obiektów pływających;
DSW/454/80/2013
z 16 października 2013 r.
YACHT KLUB POLSKI
Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Szkolna 15
http://www.ykpb.pl
email: biuro@ykpb.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/62925/2013
z 22 października 2013 r.
KRIS SPORT
Krzysztof Bednarczyk
82-500 Kwidzyn, Rakowiec
ul. Robotnicza 2
brak danych
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/64/2013
z 7 listopada 2013 r.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
34-400 Nowy Targ, Polana Szaflarska 1/38
http://srsikf.pl
email: biuro@srsikf.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/67/2013
z 14 listopada 2013 r.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
34-400 Nowy Targ, Polana Szaflarska 1/38
http://srsikf.pl
email: biuro@srsikf.pl
 
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/70/2013
z 26 listopada 2013 r.
ZHP KOMENDA CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ
40-004 Katowice,
al. Korfantego 8
http://slaska.zhp.pl
email: biuro@slaska.zhp.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/74399/2013
z 10 grudnia 2013 r.
NA FALI
Kazimiera Krystosiak
50-227 Wrocław
ul. Kleczkowska 15 lok. 2
http://www.nafali.eu
email: klubnafali@tlen.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/85/2013
z 11 grudnia 2013 r.
RÓŻA WIATRÓW
Biuro Turystyki Żeglarskiej
Bartosz Milewski
90-301 Łódź,
ul. Wigury 12 lok. 3,
z filią ul. Wodociągowa 1, 11-600 Węgorzewo
http://www.roza.pl
email: roza@roza.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/75/2013/14
z 9 stycznia 2014 r.
YACHT KLUB POLSKI
Bielsko-Biała
43-300 Bielsko-Biała,
ul. Szkolna 15
http://www.ykpb.pl
email: biuro@ykpb.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/92/2013/14
z 9 stycznia 2014 r.
Jacht Klub Morski GRYF
81-345 Gdynia,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl
email: klub@jkmgryf.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/101/2013/14 
z 29 stycznia 2014 r.
Jacht Klub Morski GRYF
81-345 Gdynia,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl
email: klub@jkmgryf.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/102/2013/14
z 29 stycznia 2014 r.
Jacht Klub Morski GRYF
81-345 Gdynia,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl
email: klub@jkmgryf.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/103/2013/14
z 30 stycznia 2014 r.
Jacht Klub Morski GRYF
81-345 Gdynia,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl
email: klub@jkmgryf.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/104/2013/14
z 30 stycznia 2014 r.
TURYSTYKA AKTYWNA.INFO Sp. z o.o.
80-237 Gdańsk.
ul. Jana Uphagena 8
brak danych
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
DSW/454/2/2014
z 19 lutego 2014 r.
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk,
ul. Za Murami 2-10
http://gdanska.zhp.pl
email: sekretariat@gdanska.zhp.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/3/2014
z 25 lutego 2014 r.
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk,
ul. Za Murami 2-10
http://gdanska.zhp.pl
email: sekretariat@gdanska.zhp.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/6/2014
z 25 lutego 2014 r.
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk,
ul. Za Murami 2-10
http://gdanska.zhp.pl
email: sekretariat@gdanska.zhp.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/4/2014
z 27 lutego 2014 r.
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk,
ul. Za Murami 2-10
http://gdanska.zhp.pl
email: sekretariat@gdanska.zhp.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/7/2014
z 27 lutego 2014 r.
Szczeciński Klub Motorowodny i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG
70-601 Szczecin,
ul. Bulwar Gdański 12
http://www.slizg.szczecin.pl
email: slizg@hot.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/100/2013/14
z 5 marca 2014 r.
Klub Żeglarski POSEJDON
11-600 Węgorzewo,
ul. B. Chrobrego 5/8
http://kzposejdon.hml.pttk.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/95/2013/14
z 5 marca 2014 r.
ZHP Chorągiew Gdańska
80-823 Gdańsk,
ul. Za Murami 2 - 10
http://gdanska.zhp.pl
email: sekretariat@gdanska.zhp.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/8/2014
z 6 marca 2014 r.
PRO-SKIPPERS GROUP
Sp. z o.o.
30-111 Kraków,
al. Marszałka Focha 25/3
http://www.pro-skippers.com
email: info@pro-skippers.com
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/23/2014
z 19 marca 2014 r.
PRO-SKIPPERS GROUP
Sp. z o.o.
30-111 Kraków,
al. Marszałka Focha 25/3
http://www.pro-skippers.com
email: info@pro-skippers.com
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/29/2014
z 19 marca 2014 r.
Szkoła Żeglarstwa TRAWERS Maciej Wróblewski
03-043 Warszawa,
ul. Żeglugi Wiślanej 16a/43
http://www.trawers.org
email: biuro@trawers.waw.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/31/2014
z 6 marca 2014 r.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
10-059 Olsztyn,
ul. Polna 16
http://wopr.olsztyn.pl
email:
warminsko-mazurskie@wopr.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/27/2014
z 27 marca 2014 r.
Arkadiusz Mączka
SPORT PROMOTION
08-110 Siedlce,
ul. Starowiejska 24/18 A
http://sportpromotion.pl
email: arek@sportpromotion.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/62/2013/14
z 8 kwietnia 2014 r.
AKADEMIA JACHTINGU
Maciej Biechowski
81-328 Gdynia,
ul. Tatrzańska 25/4
http://akademia-jachtingu.pl
email: info@akademia-jachtingu.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/42/2014
z 28 marca 2014 r.
AKADEMIA JACHTINGU
Maciej Biechowski
81-328 Gdynia,
ul. Tatrzańska 25/4
http://akademia-jachtingu.pl
email: info@akademia-jachtingu.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/43/2014
z 28 marca 2014 r.
Dom Żeglarski MILA
Sp. z o.o.
70-800 Szczecin,
ul. Przestrzenna 11
http://www.mila.szczecin.pl
email: biuro@mila.szczecin.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/21/2014
z 2 kwietnia 2014 r.
Dom Żeglarski MILA
Sp. z o.o.
70-800 Szczecin,
ul. Przestrzenna 11
http://www.mila.szczecin.pl
email: biuro@mila.szczecin.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/22/2014
z 2 kwietnia 2014 r.
DK Sailing Gdynia
Dariusz Kokosiński
84-200 Wejherowo,
Os. 1000-lecia PP 3/92
http://dksailinggdynia.pl
email: biuro@dksailinggdynia.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/16/2014
z 3 kwietnia 2014 r.
DK Sailing Gdynia
Dariusz Kokosiński
84-200 Wejherowo,
Os. 1000-lecia PP 3/92
http://dksailinggdynia.pl
email: biuro@dksailinggdynia.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/17/2014
z 3 kwietnia 2014 r.
DK Sailing Gdynia
Dariusz Kokosiński
84-200 Wejherowo,
Os. 1000-lecia PP 3/92
http://dksailinggdynia.pl
email: biuro@dksailinggdynia.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/18/2014
z 3 kwietnia 2014 r.
DK Sailing Gdynia
Dariusz Kokosiński
84-200 Wejherowo,
Os. 1000-lecia PP 3/92
http://dksailinggdynia.pl
email: biuro@dksailinggdynia.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/62/2013/14
z 8 kwietnia 2014 r.
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
80-850 Gdańsk,
ul. Rajska 2
http://www.pozmwinw.pl
email: pozmwinw@pozmwinw.pl
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/10/2014
z 9 kwietnia 2014 r.
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
80-850 Gdańsk,
ul. Rajska 2
http://www.pozmwinw.pl
email: pozmwinw@pozmwinw.pl
 
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/11/2014
z 9 kwietnia 2014 r.
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
80-850 Gdańsk,
ul. Rajska 2
http://www.pozmwinw.pl
email: pozmwinw@pozmwinw.pl
 
- mechanik motorowodny;
DSW/454/12/2014
z 9 kwietnia 2014 r.
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
80-850 Gdańsk,
ul. Rajska 2
http://www.pozmwinw.pl
email: pozmwinw@pozmwinw.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/13/2014
z 9 kwietnia 2014 r.
Pomorski Okręgowy Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
80-850 Gdańsk,
ul. Rajska 2
http://www.pozmwinw.pl
email: pozmwinw@pozmwinw.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/14/2014
z 9 kwietnia 2014 r.
Szkoła Żeglarstwa DAGRA
Biuro Usług B&B
– Wojciech Zmysłowski
95-200 Pabianice,
ul. Jana Pawła II 83
http://zaglewgore.pl
email: wojzmy@wp.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/55/2014
z  25 kwietnia 2014 r.
Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne VENAE ARTIS
94-050 Łódź,
ul. Wyszyńskiego 86
http://www.palacmlodziezy.pl
email: optysails@op.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/68/2014
z 30 maja 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/57/2014
z 9 maja 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/34/2014
z 9 maja 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/35/2014
z 12 maja 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/36/2014
z 12 maja 2014 r.
Stowarzyszenie Instruktorów Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Poraju
42-500 Będzin,
ul. Małobądzka 101
http://www.howporaj.org.pl
email: info@howporaj.org.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/69/2014
z 9 czerwca 2014 r.
AKADEMIA MORSKA
w Szczecinie
70-500 Szczecin,
ul. Wały Chrobrego 1-2
https://www.am.szczecin.pl
email: am@am.szczecin.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/70/2014
z 9 czerwca 2014 r.
Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego
81-345 Gdynia,
al. Jana Pawła II nr 5
http://www.cwm.edu.pl
email: cwm@zhp.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/67/2014
z 10 czerwca 2014 r.
Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS
Marek Makowski
11-500 Giżycko,
Świdry 11
http://www.gertis.pl
email: biuro@gertis.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/77/2014
z 12 czerwca 2014 r.
Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS
Marek Makowski
11-500 Giżycko,
Świdry 11
http://www.gertis.pl
email: biuro@gertis.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/78/2014
z 12 czerwca 2014 r.
NA FALI
Kazimiera Krystosiak
50-227 Wrocław,
ul. Kleczkowska 15 lok. 2
http://www.nafali.eu
email: klubnafali@tlen.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/75/2014
z 16 czerwca 2014 r.
Arkadiusz Mączka
SPORT PROMOTION
08-110 Siedlce,
ul. Starowiejska 24/18 A
http://sportpromotion.pl
email: arek@sportpromotion.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/71/2014
z 24 czerwca 2014 r.
PRO-SKIPPERS GROUP
Sp. z o.o.
30-111 Kraków,
al. Marszałka Focha 25/3
http://www.pro-skippers.com
email: info@pro-skippers.com
- sternik motorowodny;
DSW/454/90/2014
z 9 lipca 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/37/2014
z 28 lipca 2014 r.
Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS - Marek Makowski
11-500 Giżycko,
Świdry 11
http://www.gertis.pl
email: biuro@gertis.pl
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/98/2014
z 26 sierpnia 2014 r.
Śląski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego
40-905 Katowice
ul. Podgórna 4/45
brak danych
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/104/2014/MB2/4
z 12 września 2014 r.
Śląski Związek Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego
40-905 Katowice,
ul. Podgórna 4/45
brak danych
- holowanie narciarza wodnego
lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/105/2014/MB2/4
z 12 września 2014 r.
Centrum Szkolenia Sportowego
i Instruktorskiego Sp. z o.o.
40-127 Katowice,
Pl. Grunwaldzki 4 c/76
http://www.cssi.com.pl
email: biuro@cssi.com.pl
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/38/2014
z 7 października 2014 r.
NA FALI
Kazimiera Krystosiak
50-227 Wrocław,
ul. Kleczkowska 15 lok. 2
http://www.nafali.eu
email: klubnafali@tlen.pl
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/115/2014
z 3 listopada 2014 r.
E-PROJECT.NET
02-806 Warszawa, ul. Rybitwy 4 a lok. 7
brak danych
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/122/2014/MB2/5
z 16 grudnia 2014 r.
CENTRUM EGZAMINACYJNE.EU
11-520 Ryn,
ul. Mazurska 30
http://centrumegzaminacyjne.eu
email: biuro@centrumegzaminacyjne.eu
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/128/2014/MB2/5
z 4 lutego 2015 r.
Stowarzyszenie
Yacht-Club ALBATROS
95-200 Pabianice,
ul. Chłodna 9
http://www.zeglarskiewakacje.pl
email: biuro@zeglarskiewakacje.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/14/2015/MB2/2
z 11 lutego 2015 r.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko TONUS
70-320 Szczecin,
ul. Twardowskiego 12 B
http://www.tonus.com.pl
email: info@tonus.com.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/120/2014
z 12 lutego 2015 r.
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko TONUS
70-320 Szczecin
ul. Twardowskiego 12 B
http://www.tonus.com.pl
email: info@tonus.com.pl
 
- motorowodny sternik motorowodny;
DSW/454/121/2014
z 12 lutego 2015 r.
Michał Dąbrowski
Szkoła Żeglarstwa MAGELLAN
05-127 Białobrzegi Beniaminów 100
http://www.sailingschool.pl
email: biuro@sailingschool.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/16/2015
z 12 lutego 2015 r.
HAVEN
Spółdzielnia Socjalna
06-406 Opiniogóra Górna, Władysławowo ul. Ciechanowska 3
http://havenspsoc.mamfirme.pl
email: haven_spsoc@poczta.fm
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/116/2014/MB2/11
z 17 lutego 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- sternik motorowodny;
DSW/454/8/2015
z 9 marca 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/9/2015
z 9 marca 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/6/2015
 z 9 marca 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/7/2015
z 9 marca 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/10/2015
z 16 marca 2015 r.
Centrum Szkolenia Art Complex Lech Hat
40-139 Katowice,
ul. Kotlarza 11 B lok. 39
brak danych
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/11/2015
z 16 marca 2015 r.
Stowarzyszenie
Polacy Dookoła Świata
62-800 Kalisz,
ul. Częstochowska 15/4
brak danych
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/28/2015/MB2/4
z 20 marca 2015 r.
Stowarzyszenie
Polacy Dookoła Świata
62-800 Kalisz,
ul. Częstochowska 15/4
brak danych
- sternik motorowodny;
DSW/454/29/2015/MB2/4
z 20 marca 2015 r.
Stowarzyszenie
Polacy Dookoła Świata
62-800 Kalisz,
ul. Częstochowska 15/4
brak danych
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/30/2015/MB2/4
z 20 marca 2015 r.
Stowarzyszenie
Polacy Dookoła Świata
62-800 Kalisz,
ul. Częstochowska 15/4
brak danych
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/31/2015/MB2/4
z 20 marca 2015 r.
Dariusz STEFANOWSKI
16-300 Augustów,
ul. Czereśniowa 74
brak danych
- sternik motorowodny;
DSW/454/26/2015
z 14 kwietnia 2015 r.
Dariusz STEFANOWSKI
16-300 Augustów,
ul. Czereśniowa 74
brak danych
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/27/2015
z 14 kwietnia 2015 r.
NA FALI
Kazimiera Krystosiak
50-227 Wrocław,
ul. Kleczkowska 15 lok. 2
http://www.nafali.eu
email: klubnafali@tlen.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/25/2015
z 14 kwietnia 2015 r.
NA FALI
Kazimiera Krystosiak
50-227 Wrocław,
ul. Kleczkowska 15 lok. 2
http://www.nafali.eu
email: klubnafali@tlen.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/45/2015
z 14 kwietnia 2015 r.
Jerzy Makuch
MAK-SEA WATER EMOTION
81-862 Sopot,
ul. Kujawska 21
http://www.maksea.com
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/3/2015
z 15 kwietnia 2015 r.
Jerzy Makuch
MAK-SEA WATER EMOTION
81-862 Sopot,
ul. Kujawska 21
http://www.maksea.com
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/4/2015
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
PRO-SKIPPERS GROUP
sp. z o.o.
30-048 Kraków,
ul. Czapińskiego 2
http://www.pro-skippers.com
email: info@pro-skippers.com
- holowanie narciarza wodnego   lub innych obiektów pływających;
DSW/454/46/2015
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
BOMBRAM
Centrum Sportów Wodnych
Marek Banach
51-124 Wrocław,
ul. Kamieńskiego 10/1
https://www.bombram.com
email: kontakt@bombram.com
- sternik motorowodny;
DSW/454/47/2015
z 17 kwietnia 2015 r.
Tylek Wiktor
PROTOTO
54-152 Wrocław,
ul. Kozanowska 105/24
http://prototo.pl
email: prototo@wp.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
DSW/454/32/2015/MB2/6
z 17 kwietnia 2015 r.
HIGH PERFORMANCE
Katarzyna Przybył
05-131 ZEGRZE,
ul. Groszkowskiego 8
http://highperformance.pl
email: sklep@highperformance.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/18/2015/MB2/7
z 29 kwietnia 2015 r.
HIGH PERFORMANCE
Katarzyna Przybył
05-131 ZEGRZE,
ul. Groszkowskiego 8
http://highperformance.pl
email: sklep@highperformance.pl
 
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/19/2015/MB2/7
z 29 kwietnia 2015 r.
NATANGO
Halina Górajek
70-892 Szczecin,
ul. Pyrzycka 1a
http://natango.szczecin.pl
email: info@natango.szczecin.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/50/2015/MB2/4
z 30 kwietnia 2015 r.
NATANGO
Halina Górajek
70-892 Szczecin,
ul. Pyrzycka 1a
http://natango.szczecin.pl
email: info@natango.szczecin.pl
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/51/2015/MB2/4
z 30 kwietnia 2015 r.
Szczeciński Klub Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG
70-601 Szczecin
ul. Bulwar Gdański 12
http://www.slizg.szczecin.pl
email: slizg@hot.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/58/2015/MB2/5
z 11 maja 2015 r.
Adam Kowalski
QRS MAZURY
11-500 Giżycko,
ul. Kilińskiego 14
http://www.kursmazury.com
email: info@kursmazury.com
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/61/2015
Z 12 maja 2015 r.
Jacht Klub Pogoria III
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Zakładowa
http://www.pogoria3.com.pl
email: klub@pogoria3.com.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/33/2015
z 12 maja 2015 r.
Szczeciński Klub Motorowodny
i Narciarstwa Wodnego ŚLIZG
70-601 Szczecin
ul. Bulwar Gdański 12
http://www.slizg.szczecin.pl
email: slizg@hot.pl
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/57/2015/MB2/8
z 14 maja 2015 r.
Rafał Rewucki, Biuro Turystyki Przygodowej Adventure4You
15-707 Białystok,
ul. Prowiantowa 19/62
brak danych
 
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/43/2015
z 18 maja 2015 r.
RÓŻA WIATRÓW
Biuro Turystyki Żeglarskiej
Bartosz Milewski
90-301 Łódź,
ul. Wigury 12 lok. 3,
z filią ul. Wodociągowa 1, 11-600 Węgorzewo
 
http://www.roza.pl
email: roza@roza.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/53/2015
z 18 maja 2015 r.
Stowarzyszenie SUPERBOAT
02-972 Warszawa,
Al. Rzeczypospolitej 2/65
brak danych
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/68/2015/MB2/3
z 2 czerwca 2015 r.
Stowarzyszenie SUPERBOAT
02-972 Warszawa,
Al. Rzeczypospolitej 2/65
brak danych
 
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/67/2015/MB2/4
z 2 czerwca 2015 r.
Stowarzyszenie SUPERBOAT
02-972 Warszawa,
Al. Rzeczypospolitej 2/65
brak danych
 
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/69/2015/MB2/3
z 2 czerwca 2015 r.
Stowarzyszenie SUPERBOAT
02-972 Warszawa,
Al. Rzeczypospolitej 2/65
brak danych
 
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/70/2015/3
z 2 czerwca 2015 r.
STOWARZYSZENIE ROZWOJU SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ
34--400 NOWY TARG, Polana Szaflarska 1/38
http://srsikf.pl
email: biuro@srsikf.pl
 
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/52/2015/MB2/11
z 8 czerwca 2015 r.
AKADEMIA JACHTINGU
Agata Biechowska
81-328 Gdynia,
ul. Tatrzańska 25/4
http://akademia-jachtingu.pl
email: info@akademia-jachtingu.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/81/2015/MB2/5 z 16 czerwca 2015 r.
AKADEMIA JACHTINGU
Agata Biechowska
81-328 Gdynia,
ul. Tatrzańska 25/4
http://akademia-jachtingu.pl
email: info@akademia-jachtingu.pl
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/82/2015/MB2/5 z 16 czerwca 2015 r.
AKADEMIA JACHTINGU
Agata Biechowska
81-328 Gdynia,
ul. Tatrzańska 25/4
http://akademia-jachtingu.pl
email: info@akademia-jachtingu.pl
 
- holowanie narciarza wodnego lub innych
obiektów pływających;
DSW/454/83/2015/MB2/5 z 16 czerwca 2015 r.
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
Oddział Terenowy w Wolinie
72-510 WOLIN,
ul. Mostowa 1
http://
email: albatroswolin@wp.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny
sternik morski;
DSW/454/85/2015
z 16
czerwca 2015 r.
Arkadiusz Mączka
SPORT PROMOTION
08-110 SIEDLCE,
ul. Starowiejska 24/18 A
http://sportpromotion.pl
email: arek@sportpromotion.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/44/2015
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Marek Makowski,
Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS
11-500 GIŻYCKO,
Świdry 11
http://www.gertis.pl
email: biuro@gertis.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/112/2015
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Szkolenie Żeglarskie
Piotr Makowski sp. z o.o.
50-003 WROCŁAW,
ul. Witkowska 17 lok. 9
http://www.szkoleniezeglarskie.com
email: ukam@tlen.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/140/2015
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Szkolenie Żeglarskie
Piotr Makowski sp. z o.o.
50-003 WROCŁAW,
ul. Witkowska 17 lok. 9
http://www.szkoleniezeglarskie.com
email: ukam@tlen.pl
 
- sternik motorowodny;
DSW/454/141/2015
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
Klub Żeglarski
MASZOPERIA
70-482 SZCZECIN,
ul. Wojska Polskiego 90
http://www.maszoperia.szczecin.pl
email: biuro@maszoperia.szczecin.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/126/2015
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
Marek Makowski,
Biuro Turystyki Aktywnej GERTIS
11-500 GIŻYCKO,
Świdry 11
http://www.gertis.pl
email: biuro@gertis.pl
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/151/2015
z dnia 23 września 2015 r.
PARASAILING CENTER Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
05-180 POMIECHÓWEK,
ul. Słoneczna 39 A
http://spadochrony-holowane.pl/
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego
   lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/66/2015/MB2/9
z dnia 6 października 2015 r.
Marek Banach, Centrum Sportów Wodnych BOMBRAM
51-124 WROCŁAW,
ul. Kamieńskiego 10/1
https://www.bombram.com/
email: kontakt@bombram.com
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego
  lub innych obiektów pływających; 
DSW/454/150/2015
z dnia 8 października 2015 r.
Gniewińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
84-250 GNIEWINO,
Os. XXX-lecia PRL 7/6
http://wopr-gniewino.pl/
email: wopr@gniewino.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego
  lub innych obiektów pływających;
DSW/454/158/2015/MB2/6
z dnia 4 grudnia 2015 r.
BINGO GROUP
Michał Kurzyk
97-200 TOMASZÓW MAZOWIECKI,
ul. Przeskok 3
http://bluebingo.pl/
email: biuro@bluebingo.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/174/2015/MB2/2
z dnia 15 grudnia 2015 r.
ESSENTIEL sp. z o.o.
80-150 GDAŃSK,
ul. Legnicka 7
http://www.egzaminy.info/
email: biuro@egzaminy.info
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/177/2015/MB2/2
z dnia 14 stycznia 2016 r.
Podkarpacka
Akademia Żeglarstwa
37-450 STALOWA WOLA,
ul. Skoczyńskiego 13B/15
 
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
DSW/454/179/2015/MB2/4
z dnia 5 lutego 2016 r.
Klub Żeglarski HALNY
43-300 BIELSKO-BIAŁA,
ul. Grota-Roweckiego 4
http://www.halny.org.pl
email: klub@halny.org.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/14/2016/MB2/2
z dnia 10 lutego 2016 r.
Robert Fredrych
BONART
69-100 SŁUBICE,
ul. Wojska Polskiego 111D
 
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego
   lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/176/2015
z dnia 12 lutego 2016 r.
Kaliski
Okręgowy Związek Żeglarski
62-800 KALISZ,
ul. Fabryczna 9
http://www.ozz.kalisz.pl/
email: biuro@ozz.kalisz.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/17/2016/MB2/2
z dnia 16 lutego 2016 r.
Jacht Klub Morski GRYF
84-100 GDYNIA,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl/
email: klub@jkmgryf.pl
- mechanik motorowodny;
DSW/454/13/2016
z dnia 17 lutego 2016 r.
Stowarzyszenie Edukacji Żeglarskiej KAPITAN
92-006 ŁÓDŹ,
ul. Halna 41
http://www.kapitan.edu.pl/
email: stowarzyszenie@kapitan.edu.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/5/2016
z dnia 7 marca 2016 r.
Jacht Klub Morski GRYF
81-345 GDYNIA,
al. Jana Pawła II 11 a
http://www.jkmgryf.pl/
email: klub@jkmgryf.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/10/2016
z dnia 7 marca 2016 r.
Legionowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
05-130 ZEGRZE PŁD.,
ul. Warszawska 39 B
http://www.lwopr.pl/
szkolenia@legionowskiewopr.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/175/2015/MB2/6
z dnia 8 marca 2016 r.
Centrum Szkoleniowo Egzaminacyjne sp. z o.o.
10-437 OLSZTYN,
ul. Dworcowa 77/13
https://cse.org.pl/
email: biuro@cse.org.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego
  lub innych obiektów pływających;
DSW/454/1/2016/MB2/6
z dnia 8 marca 2016 r.
Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
11-500 GIŻYCKO,
ul. Moniuszki 24
http://www.sail-mazury.pl/
email: sail-recepcja@wp.pl
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego
  lub innych obiektów pływających;
DSW/454/178/2015/MB2/8
z dnia 8 marca 2016 r.
Artur Strąk, WANTA Adventure School Kursy Żeglarskie
01-926 WARSZAWA,
ul. Pabla Nerudy 5 lok. 66
http://kursyzeglarskie.com/
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/171/2015
z dnia 11 marca 2016 r.
Artur Strąk, WANTA Adventure School Kursy Żeglarskie
01-926 WARSZAWA,
ul. Pabla Nerudy 5 lok. 66
http://kursyzeglarskie.com/
- sternik motorowodny;
DSW/454/170/2015
z dnia 11 marca 2016 r.
Dom Żeglarski MILA sp. z o.o.
70-800 SZCZECIN,
ul. Przestrzenna 3
https://www.mila.szczecin.pl/
email: biuro@mila.szczecin.pl
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/12/2016
z dnia 14 marca 2016 r.
Dom Żeglarski MILA sp. z o.o.
70-800 SZCZECIN,
ul. Przestrzenna 3
https://www.mila.szczecin.pl/
email: biuro@mila.szczecin.pl
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/20/2016
z dnia 14 marca 2016 r.
SZTORM sp. z o.o.
02-798 WARSZAWA,
ul. Ustronie 5/6
http://sztormgrupa.pl/
email: bosman@sztormgrupa.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego
  lub innych obiektów pływających;
DSW/454/26/2016/MB2/4
z dnia 5 kwietnia 2016 r.
Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Pucku
84-100 PUCK,
ul. Lipowa 3c
http://www.moksir.puck.pl/
email: moksir-puck@home.pl
- żeglarz jachtowy;
- jachtowy sternik morski;
- sternik motorowodny;
- motorowodny sternik morski;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
DSW/454/7/2016/MB2/6
z dnia 7 kwietnia 2016 r.
Stowarzyszenie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
25-362 KIELCE,
ul. Zagórska 182 A
http://swietokrzyskiewopr.eu/
email: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
- żeglarz jachtowy;
- sternik motorowodny;
- holowanie narciarza wodnego lub innych obiektów pływających;
- holowanie statków powietrznych;
DSW/454/29/2016
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Lubuski
Okręgowy Związek Żeglarski
65-048 ZIELONA GÓRA,
al. Niepodległości 7 A/4ab
http://www.lozz.zgora.pl/
email: biuro@lozz.zgora.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/36/2016
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
Lubuski
Okręgowy Związek Żeglarski
65-048 ZIELONA GÓRA,
al. Niepodległości 7 A/4ab
http://www.lozz.zgora.pl/
email: biuro@lozz.zgora.pl
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/37/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Lubuski
Okręgowy Związek Żeglarski
65-048 ZIELONA GÓRA,
al. Niepodległości 7 A/4ab
http://www.lozz.zgora.pl/
email: biuro@lozz.zgora.pl
- sternik motorowodny;
DSW/454/40/2016
z dnia 18 kwietnia 2016 r.
Artur Strąk, WANTA Adventure School Kursy Żeglarskie
01-926 WARSZAWA,
ul. Pabla Nerudy 5 lok. 66
http://kursyzeglarskie.com/
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/173/2015
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
Wodne Pogotowie Ratunkowe
34-400 NOWY TARG,
Polana Szaflarska 1/38
http://www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl/
- motorowodny sternik morski;
DSW/454/48/2016/MB2/6
z dnia 10 maja 2016 r.
Wodne Pogotowie Ratunkowe
34-400 NOWY TARG,
Polana Szaflarska 1/38
http://www.wodnepogotowieratunkowe.org.pl/
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/45/2016/MB2/6
z dnia 20 maja 2016 r.
Zachodniopomorski
Okręgowy Związek Żeglarski
70-206 SZCZECIN,
ul. Dworcowa 19
http://www.zozz.com.pl/
email: biuro@zozz.com.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/33/2016/MB2/6
z dnia 20 maja 2016 r.
ALEXA Grzegorz Świercz
11-400 KĘTRZYN,
ul. Dworcowa 3
 
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/68/2016/MB2/6
z dnia 31 maja 2016 r.
ALEXA Grzegorz Świercz
11-400 KĘTRZYN,
ul. Dworcowa 3
 
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/69/2016/MB2/6
z dnia 31 maja 2016 r.
Stowarzyszenie
Jacht Klub KOTWICA Tarnobrzeg
39-400 TARNOBRZEG,
ul. Żeglarska 2
http://www.kotwica.tarnobrzeg.pl/
email: biuro@kotwica.tarnobrzeg.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/80/2016
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Artur Strąk, WANTA Adventure School Kursy Żeglarskie
01-926 WARSZAWA,
ul. Pabla Nerudy 5 lok. 66
http://kursyzeglarskie.com/
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/172/2015
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Warszawska
Akademia Żeglarstwa SIMKO
01-708 WARSZAWA,
ul. Słodowiec 3/25
http://www.wiatr.waw.pl/
email: info@wiatr.waw.pl
- żeglarz jachtowy;
DSW/454/124/2016/MB2/2
z dnia 15 czerwca 2016 r.
Zachodniopomorski
Okręgowy Związek Żeglarski
70-206 SZCZECIN,
ul. Dworcowa 19
http://www.zozz.com.pl/
email: biuro@zozz.com.pl
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/34/2016/MB2/6
z dnia 17 czerwca 2016 r.
Stowarzyszenie
Edukacji Żeglarskiej KAPITAN
92-006 ŁÓDŹ,
ul. Halna 41
http://www.kapitan.edu.pl/
email: stowarzyszenie@kapitan.edu.pl
- jachtowy sternik morski;
DSW/454/6/2016
z dnia 30 czerwca 2016 r.
stan danych na dzień: 31 maja 2017 r.
UWAGA:
Dane zawarte w powyższym zestawieniu mają charakter jedynie poglądowy i odzwierciedlają stan wiedzy operatora serwisu EdukacjaŻeglarska.pl na dzień publikacji tabeli z danymi. Brak danych, aktualność danych kontaktowych, ich niepełny wymiar, jak i kolejność, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony zainteresowanych podmiotów (firm, w tym osób fizycznych).
Aktualny terminarz zgłoszonych i zarejestrowanych egzaminów na patenty i licencje do uprawiania turystyki wodnej, w tym terminy egzaminów na patent żeglarza jachtowego lub na patent jachtowego sternika morskiego,  dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki:  https://www.msit.gov.pl/pl/sport/egzaminy-zeglarskie.

Operator serwisu EdukacjaŻeglarska.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny brak publikacji informacji o terminach wspomnianych egzaminów, za aktualność danych o nich, jak i poprawność i rzetelność organizowania i przeprowadzania egzaminów na patenty do uprawiania turystyki wodnej przez wszelkiego rodzaju podmioty.
 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2023 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: