Zmiany w regulaminie serwisu EdukacjaŻeglarska.pl 2015

powrót

Z początkiem roku 2015 obowiązują nowe przepisy, których celem jest ujednolicenie i doprecyzowanie regulacji prawnych przy zawieraniu umów na odległość (w tym zakupów przez Internet).
Dotyczą one przede wszystkim następujących zagadnień:
- obowiązków informacyjnych,
- wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów,
- prawa odstąpienia od umowy.

Operator EdukacjaŻeglarska.pl dokonał stosownych zmian w regulaminie korzystania z serwisu i platformy e-learningowej. Oto najistotniejsze z wymogów jakie musieliśmy spełnić.

1. Opis produktów sklepu internetowego.
Produkty w sklepie internetowym, lub usługi świadczone przez e-sklep, powinny zawierać dokładny i zrozumiały opis oraz nazwę.
Karta produktu, czyli strona produktu, powinna zawierać:
- dokładny opis cech świadczenia – produktu lub usługi – wraz z dokładnym określeniem przedmiotu
świadczenia,
- dokładna nazwa produktu,
- informacje o cenie wraz z podatkami.

2. Pełna informacja o produktach i operacjach ich dotyczących.
Przy sprzedaży treści cyfrowych należy poinformować kupującego o:
- funkcjonalności treści cyfrowych,
- technicznych środkach ich ochrony,
- znaczących interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których konsument powinien wiedzieć przed dokonaniem zakupu.

3. Informacje na temat sprzedawcy w sklepie internetowym.
W sklepie internetowym muszą znajdować się wszystkie dane dotyczące przedsiębiorstwa, czyli:
- nazwa firmy,
- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą,
- numer, pod którym została zarejestrowana działalność,
- numer NIP,
- adres przedsiębiorstwa,
- adres poczty elektronicznej,
- numery telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne.

 

 

   

 


4. Łączna cena produktu lub wynagrodzenie za świadczoną usługę wraz z kosztami dodatkowymi, czyli podatkiem.
Kupujący powinien otrzymać dokładne informacje na temat ponoszonych całkowitych kosztów zakupu z uwzględnieniem np. dodatkowych opłat w zależności od wybranej opcji produktu i wybranego sposobu płatności czy dostawy.

5. Informacje o dostępnych sposobach zapłaty.
Informacje powyższe mogą być umieszczone:
- w regulaminie e-sklepu,
- na stronach informacyjnych poszczególnych produktów, np. koszty dostawy lub sposoby płatności.6. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy.
Podanie całkowitego czasu realizacji zamówienia. Termin ten musi uwzględniać także czas deklarowany przez pośrednika, np. firmę kurierską.

7. Informacje dotyczące przysługującego prawa odstąpienia od umowy.
Każdy sklep internetowy musi posiadać informacjach o:
- terminie i sposobie realizacji prawa odstąpienia od umowy wraz z udostępnionym formularzem odstąpienia od umowy,
- koszty oraz zasady związane ze zwrotem towaru w przypadku odstąpienia od umowy,
- koszty zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument, jeżeli ze względu na charakter rzeczy nie mogą być odesłane w zwykłym trybie pocztą,
- okoliczności w przypadku braku możliwości odstąpienia od umowy oraz okoliczności utraty prawa do odstąpienia od umowy..

8. Informacje o gwarancji i procesie reklamacji.
Właściciel sklepu powinien zamieścić na stronie sklepu następujące informacje:
- adres, pod którym można składać reklamacje,
- swoje zobowiązanie do dostarczenia towaru bez wad,
- informacje o możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9. Informacje dodatkowe dla konsumentów.
Jeśli właściciel sklepu internetowego stosuje dodatkowe kodeksy etyczne, powinien o tym poinformować konsumenta oraz umożliwić mu zapoznanie się z tymi zasadami.

10. Informacja o czasie trwania umowy i sposobach wypowiedzenia umowy, w przypadku, gdy umowa jest zawarta na czas nieograniczony lub jeżeli ma automatycznie się przedłużać.
Dotyczy to również określonego czasu dostępu do usług internetowych, w tym udostępniania kursów e-learningowych, przestrzegania zasad i warunków przy ich użytkowaniu.

Mariusz Zawiszewski
EdukacjaŻeglarska.pl 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: