Współpraca serwisu EdukacjaŻeglarska.pl z Centralnym Ośrodkiem Żeglarstwa w Trzebieży

powrót

Żeglarstwo może być pasją i sposobem na życie. Ważne aby oferta przedstawiana klientom była wiarygodna, a promowany model szkolenia bezpieczny i rzetelny. W tym celu połączone zostały wysiłki serwisu EdukacjaŻeglarska.pl z jednym z największych i najstarszych ośrodków szkolenia żeglarskiego i motorowodnego w kraju: Centralnym Ośrodkiem Żeglarstwa w Trzebieży.

Współpraca nasza polegać będzie na zaoferowaniu dla COŻ Trzebież zasobów platformy e-learningowej w postaci indywidualnych dostępów do kursów e-learningowych dla uczestników szkoleń organizowanych na bazie ośrodka, dla uczestników rejsów stażowo-szkoleniowych i dla uczestników egzaminów na państwowe patenty żeglarskie lub motorowodne.

Produktami multimedialnymi jakie oferowane będą przez serwis EdukacjaŻeglarska.pl dla COŻ w Trzebieży, są:

  • Żeglarz jachtowy,
  • Jachtowy sternik morski,
  • Sternik motorowodny,
  • Motorowodny sternik morski.

Zajęcia teoretyczne z wykorzystaniem platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl prowadzone będą w COŻ Trzebież przez zunifikowanych instruktorów. Obejmować one będą prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) oraz konsultacje programowe (przygotowanie uczestników do egzaminu końcowego na dany patent).

Baza dydaktyczna COŻ Trzebież wzbogacona zostanie o w pełni wyposażoną salę komputerową z dostępem do sieci internetowej oraz bezpłatną ofertę dostępu do tej sieci, adresowaną do  użytkowników własnych urządzeń mobilnych (np. laptopy, tablety, smartfony).

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej Centralnego Ośrodka Żeglarstwa w Trzebieży. Kontakt programowy: KWŻ Magdalena Kaczorowska - www.coz.com.pl lub telefonicznie: (+48) 535500176, (+48) 535500391, (91) 3128294.

Mariusz Zawiszewski
EdukacjaŻeglarska.pl

  

  

COŻ Trzebież

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: