Instruktorzy z Bocianiego Gniazda

powrót
Gwarancją dobrego poziomu szkolenia kandydatów na patenty żeglarskie i motorowodne jest zachowanie zasad bezpieczeństwa, korzystanie z nowoczesnego i w pełni sprawnego sprzętu żeglarskiego oraz korzystanie z usług dobrze przygotowanej kadry.

Ten ostatni warunek od szeregu lat jest oczkiem w głowie Prezesa Licencjonowanej Szkoły Żeglarstwa PZŻ Michała Szatanka (Ryn/Radom), który na bazie Lekarskiego Klubu Żeglarskiego BOCIANIE GNIAZDO stworzył w Rynie (Jez. Ryńskie) doskonały ośrodek kształcenia kadr żeglarskich.

Od szeregu lat organizowane są tu szkolenia na stopnie instruktorskie PZŻ. W tym roku też jest planowanych parę takich zgrupowań (zobacz). Pierwszym z nich był kurs w dniach 18-27 czerwca 2014 r., na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ, organizowany przez Radomski Okręgowy Związek Żeglarski.

Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego był Mariusz Zawiszewski (Instruktor Wykładowca PZŻ, operator platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl). Do szkolenia zostało dopuszczonych dziewięciu kursantów. Egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym ukończyło, zgodnie z przewidywaniami, również dziewięć osób. Świadczy to o wysokim poziomie szkolenia (powszechnie znany jest w środowisku żeglarskim wysoki poziom wymagań stawianych kandydatom do udziału w kursie organizowanym w Bocianim Gnieździe).

Zgodnie z przewidywaniami, jednym z elementów programowych kursu był dostęp do platformy e-learningowej EdukacjaŻeglarska.pl oraz korzystanie z oferowanych tu kursów, m.in. na patent żeglarza jachtowego. Egzamin końcowy na stopień Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ w pełni wykazał dobre przygotowanie kursantów, w tym do korzystania z dowolnych metod przekazu wiedzy i umiejętności (np. kursów e-learningowych).

Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne edycje szkoleń oraz do podjęcia współpracy z Bocianim Gniazdem i platformą EdukacjaŻeglarska.pl

Mariusz Zawiszewski
EdukacjaŻeglarska.pl

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: