Nowy model kursów e-learningowych

powrót
Oferowane przez platformę EdukacjaŻeglarska.pl kursy e-learningowe umożliwiają zapoznanie się z e-prezentacjami poszczególnych przedmiotów/lekcji oraz wypróbowaniu swych sił w udzieleniu odpowiedzi na pytania sprawdzające (baza pytań do każdej e-prezentacji).

Aby dokonać pomiaru trwałości nabytej wiedzy rozwiązać można było specjalnie skomponowany e-sprawdzian (z zakresu tematycznego danego przedmiotu/lekcji), a nawet jeden z paru e-egzaminów (obejmujących cały program szkolenia na dany patent żeglarski, czy motorowodny).  Niestety testy te, po parokrotnym przejrzeniu, stawały się już przewidywalne i znane niemalże na pamięć.

Za radą aktywnych instruktorów i uczestników e-kursów, wprowadzony został mechanizm samoczynnego typowania pytań kontrolnych i losowania zestawów z tematycznych baz pytań. Tak więc sprawdzian z poszczególnych przedmiotów/lekcji przyjmuje obecnie każdorazowo formę unikalnego zestawu 20 pytań, obejmujących losowo i proporcjonalnie wszystkie działy tematyczne przedmiotu/lekcji. W ten sam sposób zmieniony został proces tworzenia e-egzaminu. Modyfikacje te umożliwiają korzystanie z każdorazowo losowanych zestawów pytań.  

Mamy nadzieję, że modyfikacja związana z tworzeniem losowych zestawów pytań sprawdzających i egzaminacyjnych przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności naszych e-kursów. Zapraszamy do podzielenia się uwagami na temat tych zmian.

Mariusz Zawiszewski
EdukacjaŻeglarska.pl

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013-2022 © EdukacjaŻeglarska.pl - Mariusz Zawiszewski

Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: